Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao


Warszawa, dn. 23.02.2011

Dzieło Pomocy Misjom AD 2011

Komunikat Dzieła Pomocy „Ad Gentes”20 marca 2011 roku (II niedziela Wielkiego Postu) przypada kolejny Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami, którego widocznym efektem jest także zbiórka pieniężna we wszystkich parafiach na rzecz polskich misjonarzy.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Konferencji Episkopatu Polski, zajmujące się statutowo współpracą z polskimi misjonarzami, będzie przekazywać te środki na realizację misyjnych projektów. Celem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jest:

wspieranie polskich misjonarzy Kościoła katolickiego w realizacji ich misji;

wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych;

gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności polskich misjonarzy;

animacja misyjna w Polsce.

Finansowane projekty można podzielić na 4 grupy:

  1. ogólne — związane z działalnością ewangelizacyjne, budowa i utrzymanie miejsc kultu (kościoły i kaplice), Misji i ośrodków duszpasterskich, kształcenie katechistów, działalność duszpasterska na parafii — misji;
  2. medyczne — związane z działalnością na rzecz ochrony zdrowia i ludności, budowa, utrzymanie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia, aptek, a także zakup leków, narzędzi i materiałów opatrunkowych;
  3. charytatywne — związane z pomocą dla najuboższych, budowa, utrzymanie i prowadzenie domów opieki, sierocińców, walka z niedożywieniem i głodem, walka ze skutkami bezrobocia, pomoc dla uchodźców i ofiar konfliktów wewnątrzpaństwowych oraz klęsk żywiołowych;
  4. edukacyjne — związane z upowszechnianiem oświaty, budowa i prowadzenie szkół i przedszkoli, zakup pomocy naukowych i podręczników oraz przyborów szkolnych, opłaty dla nauczycieli i pokrywanie kosztów szkolnych opłat dla uczniów.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w swej działalności korzysta m.in. z następujących źródeł finansowania:

- coroczna zbiórka do puszek przed kościołami w II niedzielę Wielkiego Postu

- indywidualne ofiary i darowizny.

Dodatkowym źródłem, pozwalającym wspomóc projekty misjonarzy, jest misyjny SMS.

 

Z ubiegłorocznej II Niedzieli Wielkiego Postu otrzymaliśmy 1 711 981,37 zł.

Z tych ofiar sfinansowaliśmy 167 projektów na sumę 776 000 zł, z tego m.in.:

Podobnie do lat ubiegłych przyznaliśmy również roczne dotacje ponad 300 misjonarzom (księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim) w wysokości 3500 zł, które służą bardzo często jako jedyne źródło utrzymania i finansowania ich pracy w krajach misyjnych.

Każdy misjonarz przebywający na urlopie w Polsce otrzymuje dotację urlopową w wysokości 500 zł lub ma prawo do tygodniowego pobytu w Domu Misyjnym w Jastrzębiej Górze.

Od 1 stycznia 2009 roku istnieje możliwość wspierania polskich misjonarzy poprzez wysłanie SMS-a (dotyczy to wszystkich operatorów sieci komórkowej, którzy zrezygnowali ze swojej prowizji) o treści MISJE na numer 72032 ( koszt SMS-a 2,00 zł + VAT).

Dzięki kampaniom ogłoszeniowym w ogólnopolskich dziennikach, tygodnikach i w Internecie udało nam się zebrać 147 012, 01 zł co pozwoliło nam zrealizować 22 projekty edukacyjne, charytatywne i medyczne.

Dlatego zwracamy się również do Państwa także z gorącą prośbą o jak największe promowanie tej akcji SMS-owej, która może pozwolić na szybką realizację czekających w długiej kolejce wielu projektów.

Nasze Dzieło wraz z nowym rokiem szkolnym 2010/2011 zainicjowało jubileuszową, 10. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego, współorganizowanego z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Tegoroczne hasło Konkursu brzmi: Mieć jednego ducha i jedno serce. Finał konkursu odbędzie się w Tylmanowej 21 maja 2011 roku w godzinach 12.00-17.00 przy parafii św. Mikołaja.

W tym roku proponujemy pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz — przywróconą po rocznej nieobecności — kategorię muzyczną. Podobnie jak w ubiegłym roku dochód z kategorii charytatywnej, tzn. z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację dwóch projektów wyznaczonych przez Organizatorów: Budowa schroniska dla dzieci ulicy z Oruro w Boliwii (projekt Dzieła Pomocy „Ad Gentes”) lub Pomoc dzieciom w Ugandzie (projekt Papieskich Dzieł Misyjnych). Do 15 stycznia 2011 roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zarejestrowało 414 zgłoszeń konkursowych. Do chwili obecnej na budowę schroniska dla dzieci z Oruro w Boliwii przekazaliśmy ks. biskupowi Krzysztofowi Białasikowi, ordynariuszowi diecezji Oruro, kwotę 16 700 $.

 

W ramach animacji misyjnej na terenie Polski Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przeprowadziło następujące akcje „reklamowe”:

- we wrześniu 2010 roku w 22 multikinach promocja spota reklamowego SMS na plazmach;

- powiadomienie drogą mailową o akcji SMS ponad 250 kół misyjnych, parafii, itp.;

- rozesłanie ponad 3000 plakatów związanych z przypomnieniem akcji SMS;

- kontakt z ponad 20 rozgłośniami katolickimi z prośbą o promocję naszej strony internetowej i akcji SMS;

- przygotowanie kalendarza misyjnego na 2011 rok i rozesłanie 2500 tychże kalendarzy do naszych dobrodziejów;

- przygotowanie akcji plakatowej w 120 autobusach warszawskich na okres dwóch ostatnich tygodni października 2010 roku;

- opublikowanie ponad 600 tys. ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej;

- przygotowanie biuletynów i misyjnych kartek pocztowych;

- przygotowanie plakatu na 20 marca 2011 roku — II Niedziela Wielkiego Postu.

 

Ks. Zenon Zając
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”


opr. mg/mg 
Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje ewangelizacja edukacja misjonarz ad gentes pomoc humanitarna misjonarze wsparcie finansowe Dzieło Pomocy Misjom