Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Warszawa, dn. 23.02.2011

Dzieło Pomocy Misjom AD 2011

Komunikat Dzieła Pomocy „Ad Gentes”20 marca 2011 roku (II niedziela Wielkiego Postu) przypada kolejny Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami, którego widocznym efektem jest także zbiórka pieniężna we wszystkich parafiach na rzecz polskich misjonarzy.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Konferencji Episkopatu Polski, zajmujące się statutowo współpracą z polskimi misjonarzami, będzie przekazywać te środki na realizację misyjnych projektów. Celem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jest:

wspieranie polskich misjonarzy Kościoła katolickiego w realizacji ich misji;

wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych;

gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności polskich misjonarzy;

animacja misyjna w Polsce.

Finansowane projekty można podzielić na 4 grupy:

  1. ogólne — związane z działalnością ewangelizacyjne, budowa i utrzymanie miejsc kultu (kościoły i kaplice), Misji i ośrodków duszpasterskich, kształcenie katechistów, działalność duszpasterska na parafii — misji;
  2. medyczne — związane z działalnością na rzecz ochrony zdrowia i ludności, budowa, utrzymanie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia, aptek, a także zakup leków, narzędzi i materiałów opatrunkowych;
  3. charytatywne — związane z pomocą dla najuboższych, budowa, utrzymanie i prowadzenie domów opieki, sierocińców, walka z niedożywieniem i głodem, walka ze skutkami bezrobocia, pomoc dla uchodźców i ofiar konfliktów wewnątrzpaństwowych oraz klęsk żywiołowych;
  4. edukacyjne — związane z upowszechnianiem oświaty, budowa i prowadzenie szkół i przedszkoli, zakup pomocy naukowych i podręczników oraz przyborów szkolnych, opłaty dla nauczycieli i pokrywanie kosztów szkolnych opłat dla uczniów.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w swej działalności korzysta m.in. z następujących źródeł finansowania:

- coroczna zbiórka do puszek przed kościołami w II niedzielę Wielkiego Postu

- indywidualne ofiary i darowizny.

Dodatkowym źródłem, pozwalającym wspomóc projekty misjonarzy, jest misyjny SMS.

 

Z ubiegłorocznej II Niedzieli Wielkiego Postu otrzymaliśmy 1 711 981,37 zł.

Z tych ofiar sfinansowaliśmy 167 projektów na sumę 776 000 zł, z tego m.in.:

Podobnie do lat ubiegłych przyznaliśmy również roczne dotacje ponad 300 misjonarzom (księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim) w wysokości 3500 zł, które służą bardzo często jako jedyne źródło utrzymania i finansowania ich pracy w krajach misyjnych.

Każdy misjonarz przebywający na urlopie w Polsce otrzymuje dotację urlopową w wysokości 500 zł lub ma prawo do tygodniowego pobytu w Domu Misyjnym w Jastrzębiej Górze.

Od 1 stycznia 2009 roku istnieje możliwość wspierania polskich misjonarzy poprzez wysłanie SMS-a (dotyczy to wszystkich operatorów sieci komórkowej, którzy zrezygnowali ze swojej prowizji) o treści MISJE na numer 72032 ( koszt SMS-a 2,00 zł + VAT).

Dzięki kampaniom ogłoszeniowym w ogólnopolskich dziennikach, tygodnikach i w Internecie udało nam się zebrać 147 012, 01 zł co pozwoliło nam zrealizować 22 projekty edukacyjne, charytatywne i medyczne.

Dlatego zwracamy się również do Państwa także z gorącą prośbą o jak największe promowanie tej akcji SMS-owej, która może pozwolić na szybką realizację czekających w długiej kolejce wielu projektów.

Nasze Dzieło wraz z nowym rokiem szkolnym 2010/2011 zainicjowało jubileuszową, 10. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego, współorganizowanego z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Tegoroczne hasło Konkursu brzmi: Mieć jednego ducha i jedno serce. Finał konkursu odbędzie się w Tylmanowej 21 maja 2011 roku w godzinach 12.00-17.00 przy parafii św. Mikołaja.

W tym roku proponujemy pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz — przywróconą po rocznej nieobecności — kategorię muzyczną. Podobnie jak w ubiegłym roku dochód z kategorii charytatywnej, tzn. z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację dwóch projektów wyznaczonych przez Organizatorów: Budowa schroniska dla dzieci ulicy z Oruro w Boliwii (projekt Dzieła Pomocy „Ad Gentes”) lub Pomoc dzieciom w Ugandzie (projekt Papieskich Dzieł Misyjnych). Do 15 stycznia 2011 roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zarejestrowało 414 zgłoszeń konkursowych. Do chwili obecnej na budowę schroniska dla dzieci z Oruro w Boliwii przekazaliśmy ks. biskupowi Krzysztofowi Białasikowi, ordynariuszowi diecezji Oruro, kwotę 16 700 $.

 

W ramach animacji misyjnej na terenie Polski Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przeprowadziło następujące akcje „reklamowe”:

- we wrześniu 2010 roku w 22 multikinach promocja spota reklamowego SMS na plazmach;

- powiadomienie drogą mailową o akcji SMS ponad 250 kół misyjnych, parafii, itp.;

- rozesłanie ponad 3000 plakatów związanych z przypomnieniem akcji SMS;

- kontakt z ponad 20 rozgłośniami katolickimi z prośbą o promocję naszej strony internetowej i akcji SMS;

- przygotowanie kalendarza misyjnego na 2011 rok i rozesłanie 2500 tychże kalendarzy do naszych dobrodziejów;

- przygotowanie akcji plakatowej w 120 autobusach warszawskich na okres dwóch ostatnich tygodni października 2010 roku;

- opublikowanie ponad 600 tys. ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej;

- przygotowanie biuletynów i misyjnych kartek pocztowych;

- przygotowanie plakatu na 20 marca 2011 roku — II Niedziela Wielkiego Postu.

 

Ks. Zenon Zając
Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje ewangelizacja edukacja misjonarz ad gentes pomoc humanitarna misjonarze wsparcie finansowe Dzieło Pomocy Misjom
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W