Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu oraz winy człowieka. Przez Jezusa możesz poznać Boga i doświadczyć Jego miłości.

Kerygmat to cztery prawa życia duchowego.

Trzecie prawo życia duchowego mówi nam o Jezusie Chrystusie. Brzmi tak: "Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu oraz winy człowieka. Przez Jezusa możesz poznać Boga i doświadczyć Jego miłości".

Chrystus nas odkupił. W Nim nasza nadzieja. Grzeszymy, ale dzięki Chrystusowi możemy wrócić do stanu trwania w Bożej łasce i znowu odkrywać Bożą wolę i Bożą miłość wobec nas, po wyznaniu naszych grzechów i żałowaniu za nie.

W Piśmie Świętym znajdziemy wiele fragmentów, które mówią o tym, że Jezus Chrystus jest naszym ratunkiem. M.in.:

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. /Dz 4,12/

On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. /Kol 1,13-14/

Więcej do sprawdzenia w Biblii:
Łk 4,16-21; Łk 19,1-10; Dz 2,37-38; Ef 2,4-5; Ef 2,8-9; Rz 5,8; J 14,6; J 10,10; J 10,27-30; Ps 27,1-3; 1Tm 2,5-6; 1Kor 15,3-6; Kol 2,13-14; 1J 3,8-9; Mi 7,19; J 8,3-11; Łk 15,11-32; Łk 15,8-10; Iz 1,18

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama