Trudy życia

Szczere i proste świadectwo życia, bliskiej relacji z Bogiem oraz miłości rodzinnej i macierzyńskiej.

Słowa Matki Anny Augustyn (1915–1980) to fragmenty Listów Matki pisanych do dzieci. Jest to szczere i proste świadectwo życia, bliskiej relacji z Bogiem oraz miłości rodzinnej i macierzyńskiej.

Abyśmy w bólu oczyścili serca do większej miłości

Nie ma dla mnie większej radości w tym życiu. Józiu droga, w wyrokach Bożych było, że Kaziu taką śmiercią pójdzie z tego świata, a to dlatego, żebyśmy w tym wielkim bólu i żalu oczyścili nasze serca do większej miłości Bożej, ażeby ta miłość nasza ku Panu Jezusowi nie była taka zmącona ze światem, tylko czysta, piękna i święta. Jak Pan Jezus spocznie w naszym sercu przez przyjęcie godne Komunii świętej, nie będzie musiał zaraz uciekać z serca naszego, jak dotychczas nieraz było, ale żeby Panu Jezusowi było dobrze w naszym sercu i pozostał na zawsze. Tak, drogie dziecko, myśmy mało i bardzo mało dotychczas Jezusa kochali. Nieraz Jezus się żalił do swej Matki Najświętszej: „Te dzieci czczą Mnie wargami, a ich serca są daleko ode Mnie”.

(List 3, 1966 roku)

Choć jest ciężko, przeżywa się radość w sercu

Sama przekonałam się, że ciężko, bo ciężko nieraz, a przeżywa się radość w sercu. Tak często powinniśmy powtarzać: „Tu nas, Panie Jezu, karz, tu nas siecz, abyś nas kiedyś, Panie Jezu, przyjął do szczęśliwości wiecznej”.

(List 6, 1967)

Cierpienie z Jezusem i dla Jezusa

Panie Jezu, Ty nas nie opuszczaj, dodaj siły i mocy Bożej, byśmy podołali trudom i wszystkie cierpienia z Tobą i dla Ciebie z miłości znosili. I tak całe życie będzie policzone na wieczne nasze zbawienie.

(List 11, 1968)

W tym ciężkim życiu wpatrzeni w Jezusa ukrzyżowanego

Proszę Pana Jezusa i Jego Matkę Najświętszą, żebym jeszcze pożyła parę lat. Już nie na to, żebym pracowała, tylko żebym się dużo modliła za was, kochane dzieci, wypraszała łaski i pomoc Bożą. I przy tym ciężkim życiu wpatrzeni w Chrystusa ukrzyżowanego szli i doszli do szczęśliwej wieczności.

(List 47, 1979)

Jest to fragment książki Anny Augustyn: "Słowa matki", którą możemy znaleźć na stronie Wydawnictwa M.
Słowa Matki Anny Augustyn przypominają niezwykłą rolę matki, która kształtuje serca i umysły młodych ludzi wyruszających w wiel­ki świat i jest ­jak przystań na wzburzonych falach życia dorosłych.
Z kart książki przebija piękno ­macierzyństwa i niezwykła ­mądrość wychowania dzie­ci ­ do wiary i życia.
Lektura tych mądrych słów sprzyja medytacji i przyjęciu właściwiej postawy wobec ­swoich dzieci.
Słowa Matki Anny Augustyn (1915–1980) to fragmenty Listów Matki pisanych do dzieci. Jest to szczere i proste świadectwo życia, bliskiej relacji z Bogiem oraz miłości rodzinnej i macierzyńskiej.

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama