Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 3(331)/2011

Dokumenty papieskie
Orędzie na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 4
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2011 r. 6
Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 8
List do kard. Zenona Grocholewskiego 10
Przesłanie do uniwersytetu w Manili 11
«Youcat»
Przedmowa Benedykta XVI 12
Homilie i przemówienia Papieża
Podczas Nieszporów dla środowisk uniwersyteckich Rzymu 14
Podczas Mszy św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego 16
Do członków Drogi Neokatechumenalnej 18
Do Trybunału Roty Rzymskiej 20
Podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 23
Do Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Starożytnymi Kościołami Wschodnimi 25
Podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego 26
Do Trybunału Sygnatury Apostolskiej 28
Audiencje generalne
5.01.2011
12.01.2011
19.01.2011
26.01.2011
31
Modlitwa maryjna z Papieżem
6.01.2011
9.01.2011
16.01.2011
23.01.2011
30.01.2011
40
100-lecie Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie
Przemówienie Benedykta XVI 46
Homilia Prymasa Polski 47
Zarys historii Instytutu 49
Dokumenty Stolicy Apostolskiej
Przesłanie z okazji 58. Światowego Dnia Chorych na Trąd51
Artykuły
Franco Frattini — Okno otwarte na świat 53
Gianni Letta — Gazeta uniwersalna 54
Ks. Albert Warso — Wierny sługa jedności Kościoła. O bpie Piotrze Gołębiowskim 56
Działalność Stolicy Apostolskiej
Kronika 58
80-lecie Radia Watykańskiego 59
Audiencje, nominacje i decyzje papieskie 61
Śp. abp Józef Mirosław Życiński 66
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2012[okł.]

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W