Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 4(302)/2008

DOKUMENTY PAPIESKIE
List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania 4
List do biskupów kubańskich z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II 6
Przesłanie z okazji XXVI Kapituły Generalnej Salezjanów 8
WIELKOPOSTNE SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
Z okazji przekazania diecezji rzymskiej «Listu o pilnej potrzebie wychowania» 10
Na zakończenie różańca ze studentami w Auli Pawła VI 12
Wizyta w Międzynarodowym Ośrodku Młodzieżowym św. Wawrzyńca 13
Liturgia pokutna dla młodzieży rzymskiej 15
Niedziela Palmowa i Dzień Młodzieży 17
Pozdrowienia przed modlitwą «Anioł Pański» w Niedzielę Palmową 19
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do uczestników kongresu z okazji 20-lecia Listu apostolskiego Mulieris dignitatem 20
Do włoskiej Federacji Rekolekcji Zamkniętych 21
Na zakończenie rekolekcji w Watykanie 23
Do członków Rady ds. Kontaktów Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych 23
Do uczestników XXXV Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego 25
Do delegacji Koła św. Piotra 27
Z okazji nazwania imieniem św. Grzegorza Oświeciciela dziedzińca w Watykanie 28
Do uczestników zgromadzenia Papieskiej Akademii «Pro Vita» i zorganizowanego przez nią kongresu 29
Do Papieskiej Rady «Cor Unum» 31
Do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych 32
Do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską 34
Do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury 35
HOMILIE PAPIESKIE
Msza św. w rzymskiej parafii Matki Bożej Wyzwolicielki37
AUDIENCJE GENERALNE39
20.02.2008
27.02.2008
5.03.2008
12.03.2008
 
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM48
17.02.2008
24.02.2008
2.03.2008
9.03.2008
 
TELEGRAMY PAPIESKIE
Po śmierci abpa Paulosa Faradża Rahha 52
Po śmierci Edoarda Lucianiego 53
Po śmierci Chiary Lubich 53
DOKUMENTY DYKASTERII KURII RZYMSKIEJ
Responsa ad proposita dubia Kongregacji Nauki Wiary w sprawie stosowania pewnych formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym 54
Antonio Miralles — Kościół nie ma prawa zmieniać tego, co ustanowił Chrystus 54
List Kongregacji ds. Duchowieństwa na temat adoracji eucharystycznej i duchowego macierzyństwa 56
ARTYKUŁY
Ks. prał. Konrad Krajewski — Po prostu Totus Tuus 57
Carlo Di Cicco — Wspominając Jana Pawła II 59
Uwe Michael Lang — Łacina jako ogniwo spajające narody i kultury 59
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ
Audiencje, nominacje i decyzje papieskie 61
Kronika 63
Nowe Annuario Pontificio na rok 2008 64
Śp. kard. Peter Poreku Dery 64
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 65

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W