Śmierć ciała jest snem, a Bóg może nas obudzić

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 09.03.2008

Drodzy bracia i siostry!

Na naszym wielkopostnym szlaku dotarliśmy do V Niedzieli, którą wyróżnia czytana dziś Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-45). Jest to ostatni wielki «znak» Jezusa, po którym najwyżsi kapłani zwołali Sanhedryn i postanowili Go zabić; zdecydowali także, że zabiją Łazarza, który był żywym dowodem boskości Chrystusa, Pana życia i śmierci. W rzeczywistości na tych stronicach Ewangelia przedstawia Jezusa jako prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Ewangelista ukazuje przede wszystkim przyjaźń łączącą Go z Łazarzem i jego siostrami Martą i Marią. Podkreśla, że «Jezus miłował» ich (J 11, 5) i dlatego uczynił ten wielki cud. «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić» (J 11, 11) — powiedział do uczniów, przedstawiając za pomocą metafory snu punkt widzenia Boga na śmierć fizyczną: Bóg widzi ją jako sen, z którego można się obudzić. Jezus dowiódł, że ma nad śmiercią władzę absolutną: widać to, gdy przywraca życie młodemu synowi wdowy z Nain (por. Łk 7, 11-17) i dwunastoletniej dziewczynce (por. Mk 5, 35-43). O niej właśnie powiedział: «Dziecko nie umarło, tylko śpi» (Mk 5, 39), co wywołało śmiech obecnych. Jednak naprawdę tak właśnie jest: śmierć ciała jest snem, z którego Bóg może nas w każdej chwili obudzić. Choć Jezus miał władzę nad śmiercią, ból rozstania budził w Nim szczere współczucie. Patrząc na płacz Marty i Marii, i osób, które je pocieszały, również Jezus «wzruszył się w duchu, rozrzewnił» i w końcu «zapłakał» (J 11, 33. 35). Serce Jezusa jest bosko-ludzkie: w Nim Bóg i człowiek złączyli się w sposób doskonały, bez rozdziału i bez pomieszania. On jest obrazem, więcej, wcieleniem Boga, który jest miłością, miłosierdziem, ojcowską i macierzyńską czułością; wcieleniem Boga, który jest Życiem. Dlatego z powagą oznajmił Marcie: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki». I dodał: «Wierzysz w to»? (J 11, 25-26). To pytanie Jezus zadaje każdemu z nas; pytanie, które z pewnością nas przerasta, przerasta naszą zdolność zrozumienia, ale tym pytaniem prosi nas, byśmy Mu zawierzyli, tak jak On zawierzył Ojcu. Odpowiedź Marty jest przykładna: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat» (J 11, 27). Tak, Panie! My też wierzymy, pomimo naszych wątpliwości i ciemności; wierzymy w Ciebie, bo Ty masz słowa życia wiecznego; chcemy wierzyć w Ciebie, który nam dajesz niezawodną nadzieję na życie poza granicą życia, autentyczne i pełne życie w Twoim królestwie światła i pokoju.

Zawierzamy tę modlitwę Najświętszej Maryi Pannie. Niech za Jej wstawiennictwem umocni się nasza wiara w Jezusa i nadzieja w Nim pokładana, zwłaszcza w momentach największych prób i trudności.

Apel o pokój w Ziemi Świętej

W minionych dniach przemoc i okrucieństwo znów doprowadziły do przelewu krwi w Ziemi Świętej. Wydaje się, że ten łańcuch zniszczeń i śmierci nie ma końca. Zachęcam was do gorliwej modlitwy do Boga Wszechmogącego o dar pokoju dla tego regionu, polecam Jego Miłosierdziu liczne niewinne ofiary, a ich rodzinom oraz rannym wyrażam moją solidarność.

Wyrażam również poparcie dla władz izraelskich i palestyńskich, które pragną dalej — drogą negocjacji — budować dla swoich narodów pokojową przyszłość i umacniać sprawiedliwość, i w imię Boże wzywam wszystkich, by zeszli ze zgubnej drogi nienawiści i zemsty i w duchu odpowiedzialności wybrali drogę dialogu i zaufania.

Tego samego życzę Irakowi, nadal niepokojąc się o losy abpa Rahha i tylu innych Irakijczyków, którzy wciąż padają ofiarą ślepej i absurdalnej przemocy, z pewnością sprzecznej z wolą Boga.

Do włoskiej młodzieży

W najbliższy czwartek 13 marca o 17.30 będę przewodniczył w Bazylice św. Piotra liturgii pokutnej dla młodzieży z rzymskiej diecezji. Będzie to ważny moment przygotowań do XXIII Światowego Dnia Młodzieży, który będziemy obchodzić w Niedzielę Palmową i który uwieńczy w lipcu br. wielkie spotkanie w Sydney. Drodzy młodzi rzymianie, zapraszam was wszystkich na to spotkanie z Bożym miłosierdziem! Proszę kapłanów i odpowiedzialnych za duszpasterstwo, by zachęcali młodzież do udziału w tym spotkaniu słowami św. Pawła: «W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo: (...) pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20).

Po polsku Papież powiedział:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. W liturgii dzisiejszej niedzieli Chrystus mówi: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie». Przyjmijmy z wiarą to zapewnienie, aby zawsze trwała w nas nadzieja na nowe życie w Jego chwale. Niech przeżywanie tajemnic męki i śmierci Pana przybliża nas do udziału w owocach zbawienia. Niech wam Bóg błogosławi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama