Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bożena Ulewicz

To była dobra kadencja

Mija kadencja Zarządu Akcji Katolickiej (2006-2008)Pod przewodnictwem prezes Haliny Szydełko i z udziałem krajowego asystenta kościelnego biskupa Mariusza Leszczyńskiego, w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie obecnego Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Podsumowano ostatni rok pracy oraz trzyletnią mijającą kadencję, którą zakończą wybory nowego zarządu przez Radę KIAK w dniu 8 marca.

Wśród ważniejszych zadań, jakie zostały zrealizowane w tym czasie Halina Szydełko wymieniła współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Prezes Akcji Katolickiej i członek zarządu Marek Kuczyński uczestniczyli w licznych spotkaniach z władzami i młodzieżą KSM-owską. Z kolei przedstawiciele struktur KSM brali udział w ogólnopolskich pielgrzymkach AK na Jasnej Górze, odbyli również wspólne z zarządem KIAK spotkanie z metropolitą warszawskim abp. Kazimierzem Nyczem. Prezes KSM Marcin Szczęsny był gościem posiedzenia Rady KIAK w Częstochowie w czerwcu ubiegłego roku.

Innym ważnym kierunkiem obranym przez obecny Zarząd była współpraca zagraniczna z sekretariatem oraz strukturami Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej.
W roku 2007 Halina Szydełko i Bożena Ulewicz wzięły udział w konferencji FIAC, w Madrycie, pod hasłem „Dokąd zmierzasz Europo”, zorganizowanej z okazji 50. rocznicy Traktatu Rzymskiego. W roku 2005 delegacja AK uczestnicząca w uroczystościach pogrzebowych Jana Pawła II odwiedziła siedzibę Sekretariatu FIAC i ACI (Włoskiej Akcji Katolickiej ), gdzie została przyjęta przez szefową Sekretariatu Forum - Marię Grazię Tibaldi. Na podkreślenie zasługują również kontakty z Instytutem Polskim AK w Londynie. Krystyna Mochlińska i Zenon Handzel są częstymi gośćmi stowarzyszenia w Polsce.

Wśród dokonań kończącego kadencję Zarządu należy wymienić doroczne szkolenie liderów, którego trzecia edycja odbędzie się 15-17 lutego w Warszawie i będzie tym razem poświęcona pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów diecezjalnych instytutów. Pierwsze szkolenie i materiały instruktażowe dla liderów przygotował Piotr Stańko.

Udaną inicjatywą była zapoczątkowana przez DIAK w Katowicach i jego prezesa Jerzego Karmańskiego Sztafeta im. Ks. Jerzego Popiełuszki ku Czci Męczenników Stanu Wojennego, do której w roku 2007 dołączył również DIAK z Olsztyna.

Sukcesem zakończył się również przeprowadzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej konkurs dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce”, nad którym czuwał wiceprezes Wiesław Smereczyński. Finał imprezy odbył się w grudniu ubiegłego roku w Galerii im. Jana Pawła II w Warszawie, a z laureatami spotkał się Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Nie można również nie wspomnieć o jubileuszu 10-lecia, który uroczyście obchodzono na Jasnej Górze w czerwcu 2006 r., z udziałem delegacji ACI oraz IPAK. Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczono ustanowione przez Radę KIAK, z inicjatywy Zarządu i biskupa Leszczyńskiego, medale Akcji Katolickiej „Za dzieło apostolstwa”.

Zarząd prowadził także aktywne prace nad formacją członków stowarzyszenia. Każdego roku ukazywały się materiały formacyjne w cyklu Biblioteczki Akcji Katolickiej. Odbywały się doroczne rekolekcje dla członków Rady i księży asystentów diecezjalnych. W zeszłym roku powołano stały zespół ds. materiałów formacyjnych pracujący pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki.

Stowarzyszenie stara się angażować w życie społeczne i polityczne. Tylko w zeszłym roku wydano dwa apele - w sprawie obrony życia i w związku z wyborami parlamentarnymi. Członkowie stowarzyszenia na miarę możliwości aktywnie uczestniczą w życiu publicznym. W ławach sejmu i senatu poprzedniej kadencji zasiadało kilkunastu przedstawicieli Akcji Katolickiej z różnych diecezji. Mandat senatora sprawował m.in. członek Zarządu Zbigniew Trybuła. Natomiast w strukturach samorządowych działają — Piotr Stańko, od kilkunastu lat wiceburmistrz Brzozowa i Bożena Ulewicz — radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego obecnej kadencji. Radnym powiatu dziadowskiego był w poprzednich latach Wiesław Smereczyński. Marek Kuczyński jest prezesem Stowarzyszenia „Praworządny Sulechów”.

Warto jeszcze dodać, że nad konstrukcją i realizacją budżetu KIAK już kolejną kadencję czuwał Mieczysław Falkowski.

8 marca Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej dokona wyboru nowego Zarządu. Pracami tej struktury nadal będzie kierowała Halina Szydełko, która zdobyła największą liczbę głosów podczas listopadowych wyborów prezesa stowarzyszenia, a której kandydatura została w grudniu ub. r. zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski.

Bożena Ulewicz — członek Zarządu KIAK
ds. kontaktów z mediami


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świeccy Akcja Katolicka stowarzyszenie KSM Halina Szydełko Bożena Ulewicz Mieczysław Falkowski

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W