Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ewa Kusz

POSŁANI W TRZECIE TYSIĄCLECIE

Jubileusz powołaniowy

Od 21 do 23 maja br. na Jasnej Górze odbędzie się Kongres Powołaniowy w ramach Jubileuszu Roku 2000. Będzie on dziękczynieniem za dar powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w zakonach klauzurowych i czynnych oraz w instytutach świeckich.

We współczesnej kulturze, w której dominuje model człowieka bez powołania, należy ukazać na nowo życie człowieka, który jest powołany przede wszystkim do świętości. Dlatego też zaproszenie do świętowania Jubileuszu powołania jest skierowane do wszystkich — jako dziękczynienie za wierność własnemu powołaniu, wierność Bogu w tym miejscu, w którym człowieka postawił, za wierność zadaniu — w Kościele i świecie — którym go obdarzył.

Do tego wielkiego dziękczynienia wezwani są rodzice, którzy powołani są do objawiania miłości Boga względem siebie i wobec dzieci, wprowadzając je w ten sposób w dialog z Bogiem, który jest Miłością. W spotkaniu z Bogiem dziecko i młody człowiek słyszy głos Boga wzywającego do pójścia za Nim drogą kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Rodzice stają się więc pierwszymi i naturalnymi wychowawcami powołaniowymi.

Zaproszenie do dziękczynienia skierowane jest do osób odpowiedzialnych za powołania — do animatorów powołaniowych, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, którzy angażują się w duszpasterstwo powołaniowe. Ich zadaniem jest kształtowanie właściwej kultury powołaniowej przede wszystkim przez własną postawę wierności i radości płynącej z pójścia drogą, którą przygotował dla nich Chrystus. Powołani są oni do towarzyszenia młodym na drodze odkrywania powołania i kształtowania go.

Do spotkania zaproszeni są przede wszystkim młodzi, którzy odkrywają, kim są i kim mogą się stawać, którzy szukają swojego miejsca w życiu i zadania wyznaczonego im przez Boga. Są oni powołani do naśladowania Chrystusa i objawiania Jego miłości w trzecim tysiącleciu. „Po tylu przejawach przemocy i ucisku świat potrzebuje młodych, zdolnych do »przerzucenia mostów«, aby jednoczyć i jednać. Po kulturze człowieka bez powołania potrzeba ludzi, którzy wierzą w życie i przyjmują je jako powołanie przychodzące z Wysoka, od tego Boga, który — ponieważ kocha — powołuje. Po klimacie podejrzeń i braku zaufania, który zatruwa relacje międzyludzkie, tylko młodzi odważni, o umysłach i sercach otwartych na ideały wielkie i wzniosłe, będą mogli przywrócić piękno i prawdę życiu i spotkaniom międzyludzkim. Tylko wtedy czas Jubileuszu stanie się dla wszystkich rzeczywiście »rokiem łaski od Pana«, Jubileuszem powołaniowym” — napisał Jan Paweł II w orędziu na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: powołanie kapłan zakon zakonnica życie konsekrowane
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W