Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoNie!!! Alkoholowi i narkotykom

David J. Wilmes

WPROWADZENIE

Już na samym wstępie powinieneś wiedzieć o dwóch sprawach: czego ta książka dotyczy, a czego nie, oraz jak może ona pomóc tobie i twojej rodzinie.

Po pierwsze, książka traktuje o sposobach zapobiegania sięganiu przez dzieci po alkohol i inne narkotyki. Jako rodzic i zawodowy doradca, żyjący w dzisiejszym burzliwym świecie, marzę o rodzinie, w której żadne z dzieci nigdy nie zacznie pić alkoholu lub zażywać innych narkotyków. Marzę o takim wychowaniu dzieci, które zapobiegnie bólowi doświadczanemu, gdy alkohol lub inne narkotyki wkraczają w nasz krąg rodzinny. Korzystają z wiedzy zdobywanej w ciągu wielu lat, napisałem tę książkę, aby pomóc wam urzeczywistnić to marzenie. (Jeśli wasze dzieci są już poważnie uzależnione od substancji chemicznych, książką, od której powinniście zacząć, jest Choices & Consequences: What to Do When a Teenager Uses Alcohol/Drugs [Wybory i konsekwencje. Co robić, kiedy nastolatek nadużywa alkoholu/narkotyków] Dicka Schaefera opublikowana przez Johnson Institute).

Po drugie, Nie alkoholowi i narkotykom może być dla was ogromnie cenne ze względu na dwie niezwykłe cechy tej książki. Pierwszą jest to, że jest ona skierowana bezpośrednio do rodziców. Może dziwi was, że nazywam to cechą niezwykłą, ale tak jest w istocie. Autorzy, piszący o problemach dzieci z alkoholem i innymi narkotykami, często przemawiają do nauczycieli, wychowawców lub innych profesjonalistów, pomijając rodziców. Jestem przekonany, że to błąd. Na podstawie własnego doświadczenia, zarówno jako rodzica, jak i specjalisty, który miał do czynienia z setkami dzieci i ich rodzinami przez ostatnie dwadzieścia lat, jestem przekonany, że rodzice są jedynymi i pierwszymi osobami, które nie tylko mogą, lecz muszą zapobiegać kontaktom dzieci z alkoholem i innymi narkotykami.

Drugą niezwykłą cechą tej książki jest to, że zapobieganie uzależnieniom przedstawia w sposób pozytywny, twórczy i szeroki. Mianowicie pokazuje rodzicom, jak uczyć dzieci umiejętności życiowych. Brak w książce podejścia negatywnego, takiego jak na przykład taktyka zastraszania, oraz metod połowicznych, np. wypracowywania poczucia własnej wartości, jak gdyby było ono lekiem na wszystkie bolączki (poczucie własnej wartości jest cenne, a nawet niezbędne, lecz nie wystarcza).

Czym są umiejętności życiowe i dlaczego są one tak ważne w zapobieganiu problemom naszych dzieci związanym z alkoholem i innymi narkotykami? Część druga książki objaśni to szczegółowo. Teraz wspomnę tylko o najważniejszych kwestiach.

Umiejętności życiowe to cały zbiór umiejętności społecznych, które umożliwiają nam swobodne zachowanie w wielu różnorodnych kontaktach z innymi osobami. Umiejętności życiowe to pozytywne odczucia, wierzenia i zachowania, które pomagają nam radzić sobie ze stresem i zachować zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Mówimy tu o tak podstawowych umiejętnościach, jak zachowanie pewności siebie, poleganie na sobie i zdolność efektywnego porozumiewania się z innymi. Umiejętności życiowe, ułatwiające życie, przyczyniają się do tego, że nie tracimy energii, leczą rany i dodają nam sił do szczęśliwego i produktywnego życia. Ludzie, którzy posiadają te predyspozycje stawiają sobie cele i osiągają je, dobrze rozporządzają swoim czasem, budują krzepiące więzi z rodziną i przyjaciółmi, biorą odpowiedzialność za swe uczucia, myśli i czyny. Dodatkową zaletą tej książki jest to, że dzięki niej, gdy pomagasz swoim dzieciom rozwijać podstawowe umiejętności życiowe, jesteś prowokowany do analizowania własnych uczuć, przekonań i zachowań. Daje ci ona bowiem możliwość wglądu w siebie i udoskonalenia swoich własnych umiejętności życiowych.

Możesz zapytać: Co wspólnego mają umiejętności życiowe z zapobieganiem problemom alkoholowym i narkotykowym naszych dzieci? Bardzo wiele. Są one najlepszym z istniejących środków zapobiegawczych. Dlaczego? Ponieważ umożliwiają one dalekosiężny, rozsądny i wypróbowany wpływ na kształtowanie zrównoważonych młodych ludzi w zdrowym środowisku rodzinnym. Nie podają szybkich rozwiązań, magicznych zaklęć czy programu, dzięki któremu bez wysiłku i bólu znajdziemy sposób na skomplikowane problemy rodziców w kulturze zorientowanej na alkohol i inne narkotyki. Umiejętności te można raczej porównać do długofalowego programu prozdrowotnego, w którym dzień po dniu, rok po roku, wytrwale trzymasz się zasad obejmujących zdrowe żywienie, ćwiczenia, sen, rekreację i odpoczynek, i który powoli kształtuje twoje zdrowe ciało. Jest to jak dotąd najlepsza profilaktyka.

Obiecuję ci, że jeśli przeczytasz tę książkę z uwagą i wykorzystasz jej zalecenia, zyskasz nowe spojrzenie na ogrom codziennych problemów rodzicielskich oraz praktyczne umiejętności radzenia sobie z nimi. To spojrzenie i umiejętności będą najlepszą polisą ubezpieczeniową, jaką możesz nabyć, aby uchronić swoje dzieci przed problemami z alkoholem i innymi narkotykami. Pomożesz im wyrosnąć na osoby zrównoważone, stojące na własnych nogach, potrafiące przeciwstawić się niewłaściwej presji rówieśników, które jednocześnie będą akceptowane i szanowane, gdziekolwiek by się nie znalazły.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychologia rodzina przemoc terapia agresja alkohol narkotyki autoagresja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W