Największe z przykazań

Temat: Największe z przykazań

Wśród gąszczu przepisów i przykazań, w jakie obfitowało Prawo Mojżeszowe, można było zatracić prawdziwy sens ich przestrzegania, który Bóg ukazał Swojemu Ludowi objawiając się na Synaju. Prawo było dane, aby przygotować lud na przyjście Zbawiciela. Nie mogło ono samo z siebie zbawić człowieka, bo zbawienie wówczas jeszcze się nie dokonało. Jednak kiedy Syn Boży zamieszkał między ludźmi, gdy zaczął przez Swe cuda i głoszone słowo objawiać wolę Ojca, ci, którzy dbali o szczegóły zawarte w Prawie Mojżesza, byli zaskoczenie po wielokroć, gdy Zbawiciel uzdrawiał w szabat, gdy głodni uczniowie łuskali kłosy zboża, lub wówczas, gdy widzieli jak wypędza złe duchy.
Pytanie o to, które z przykazań jest najważniejsze, było więc naturalną konsekwencją postępowania Pana, który niósł przebaczenie, wypędzał złe duchy, który uzdrawiał, wskrzeszał, dawał chleb do sytości. Odpowiedź, jakiej udzielił, nie zaskoczyła jednak nikogo. Któż mógł zakwestionować to, że miłość Boga nade wszystko, ma być na pierwszym miejscu pośród wszystkich przykazań? Co więcej streszczenie reszty przepisów w miłości bliźniego, też wydało się naturalne, tak, że już nikt o nic nie śmiał pytać Mistrza, który tak jasnej udzielił odpowiedzi.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
W dzisiejszych czasach jednak zdaje się niekiedy, że ludzie uważający się nawet za wierzących, chcieliby poprawić Jezusa i zmienić kolejność przykazań. Ileż to razy słyszy się słowa, że zupełnie nie ważnym jest, czy i w co ktoś wierzy, ale ważne, jakim jest człowiekiem. Tyle, że owo dobro, zło i obojętność znaczą zupełnie coś innego według prawa Bożego, zupełnie coś innego według ducha tego świata, a jeszcze inne znaczenie nadają tym słowom inne religie i sami ich wyznawcy. Bez miłości Boga stawianej ponad wszystko, nigdy nie będzie prawdziwej miłości bliźniego.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy Bóg jest u mnie na pierwszym miejscu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao