Miłość i ofiara

Temat: Miłość i ofiara

Rutyna nie tylko w poszczególnych dziedzinach życia świeckiego potrafi zgubić człowieka, ale także w naszym życiu religijnym. Nie chodzi tu bynajmniej o to, aby praktyki religijne były powodowane jedynie spontanicznym odruchem serca. Wówczas sprzeniewierzylibyśmy się nauce Ewangelii. Jednak zarówno Stary jak i Nowy Testament przestrzega nas wszystkich przed rutyną. Na czym ona miałaby polegać? Oto wielu faryzeuszy i uczonych w Piśmie przestrzegało, przynajmniej publicznie, zewnętrznie wszystkich przykazań. Jakby tego było mało, ludzie ci mnożyli sobie przepisy, które miały doprecyzować przestrzeganie Prawa Mojżeszowego. Przyniosło to efekt odwrotny do zamierzonego. Ofiary przebłagalne stały się niczym rodzaj łaźni. Składano je, ale jak napominają prorocy, wyczekiwano końca świąt i szabatu, aby powracać czym prędzej do grzesznych praktyk. Pobożność, ta zewnętrzna nie szła w parze z pobożnością serca.
Bóg upomina się więc o zachowanie odpowiednich priorytetów, o prawdę i niefałszowanie znaczenia ofiar i modlitwy. Podobnie jest także dzisiaj. Faktem jest, o czym przypomina niejednokrotnie Papież Franciszek, że Eucharystia jest lekarstwem dla grzeszników a nie nagrodą dla świętych, ale co dzieje się w codziennym życiu, jeśli to my sami, bez zalecenia lekarza, wbrew przestrogom zawartym na ulotce leku zaczniemy stosować go rutynowo, przypisując mu wręcz magiczne działanie? Co stanie się, jeśli alkoholik nie porzuciwszy swego nałogu zacznie popijać alkoholem lekarstwa, jakie otrzymał dla poratowania zdrowia?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dzisiejsza Ewangelia daje nam bardzo precyzyjną odpowiedź. Chcąc skorzystać z Bożego miłosierdzia, trzeba wsłuchać się w głos Boga. W Nim złożyć swoją ufność, nie zaś w swoim, nawet dobrym postępowaniu. Wówczas nasze dobre uczynki nabiorą prawdziwego znaczenia, nasze ofiary miłe będą Bogu, bo wcześniej dzięki Jego łasce, nieprawość naszych czynów zostanie usunięta, Pan miłosierdzia zakróluje w naszych sercach.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pokładam ufność w Bogu?

« 1 »

reklama

reklama

reklama