Zasadzka na Sprawiedliwego

Temat: Zasadzka na Sprawiedliwego

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje dobitnie sposób działania zła. Zło, rozumiane jako brak należnego dobra, stanowi skazę w świecie stworzonym przez Boga. Najwyższy uczynił wszystko dobre. Zło weszło na świat przez zawiść diabła i niszczy piękno stworzenia. Jeśli więc sprawiedliwość daje mocne świadectwo o Bogu, szybko staje się powodem konfrontacji ze złem. Samo istnienie dobra w zainfekowanym złem świecie jest już zagrożeniem dla zła. O ile zło stanowi pokusę, która stara się nam odwrócić porządek postrzegania świata, podobnie jak było to w raju, gdy szatan przedstawiał Boga jako kogoś, kto ukrywa dobro przed człowiekiem, kto nie chce dać mu tego, co mógłby posiadać, o tyle sprawiedliwość zawsze będzie demaskowała zło. Sprawiedliwość ukazuje bowiem nie tylko harmonię Bożego stworzenia, powszechne powołanie do szczęścia, ale także przywraca prawidłowy porządek działania.
Zasadzka na Sprawiedliwego opisana w dzisiejszym pierwszym czytaniu to nie tylko standardowy opis mechanizmu zła. To przede wszystkim proroctwo dotyczące Mesjasza. Uczeń nie przewyższa Mistrza. Jeśli w ten sposób ludzie postępują ze sobą, jeżeli bycie dobrym, sprawiedliwym uaktywnia nie tylko wielkie pokłady dobra, ale też stanowi sól w oku siłom zła, to miłość i dobro przyniesione na świat przez Zbawiciela rzuciły ostateczne wyzwanie złemu.
Warto odnotować, że już na pustyni, przed rozpoczęciem publicznej działalności Pana, Zły kusił Go, wystawiając na próbę. Jednak Jezus znając cel Swojej misji nie tylko odparł pokusy Złego, ale konsekwentnie prowadził dzieło Zbawienia aż do pokonania na krzyżu szatana i zbawieniu człowieka.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Zbawiciel do dziś pozostaje znakiem sprzeciwu. Jako ten, Który pokonał szatana wciąż jest niewygodny dla wielu. Jego słowa bowiem przywracają nadzieję, wzmacniają wiarę, utwierdzają w miłości Boga i bliźniego. Można zatem śmiało powiedzieć, że nie ma sprawiedliwości bez Jezusa i Jego świętej Ewangelii.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy trwam przy Jezusie w chwilach próby?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao