Kapłaństwo i Eucharystia

Temat: Kapłaństwo i Eucharystia

Wielki Czwartek to dzień, kiedy wspominamy ustanowienie tych dwóch tak niezmiernie ważnych sakramentów. Tajemnica Ostatniej Wieczerzy to przede wszystkim tajemnica przeogromnej miłości Boga do człowieka. Chrystus Pan w obliczu dokonanego dzieła, kiedy wiedział, że za wszystko, co ofiarował nam ludziom, zostanie w najbardziej haniebnym procesie w dziejach ludzkości skazany na ukrzyżowanie, zostawił nam dowód swojej miłości. Zostawił nam tak naprawdę Siebie, abyśmy, zawsze, gdy doświadczymy Jego miłosierdzia, mogli zaprosić Go do swojego serca. Właśnie Eucharystia jest sakramentem, w którym Pan Jezus przychodzi do naszych serc. Ten, Którego odrzuciliśmy poprzez grzech nie gardzi naszą duszą, ale korzysta z zaproszenia skruszonych grzeszników, którzy pierwej zostali mocą Jego męki oczyszczeni z nieprawości.
Kapłaństwo zaś jest sakramentem w służbie wspólnoty. Ten, Którego tak haniebnie skazaliśmy na śmierć, po raz kolejny wydaje się w nasze ręce. Pozwala, abyśmy dzięki mszy świętej mogli wszyscy zasiąść z Nim w Wieczerniku i stanąć pod krzyżem. Aby Jego ofiara obmyła także nasze grzechy. By Jego krew stała się zapłatą także za nasze wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci.
Wielki Czwartek z racji ustanowienia tych dwóch sakramentów nazywany jest dniem kapłańskim. W naszej polskiej rzeczywistości nie brakuje komentarzy pod adresem kapłanów. Zarówno tych komentarzy wypowiadanych bezwiednie w codziennych rozmowach, jak i publikowanych bez żadnej refleksji w Internecie, stanowiących ulubione pole hejtu dla ludzi, którzy sami próbują tuszować własne grzechy i usprawiedliwiać własną oziębłość w wierze.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Kapłan, oprócz tego że został ustanowiony po to, aby nauczać i sprawować sakramenty święte, został powołany także, aby modlić się za powierzony sobie lud. Jednak kapłan z ludu wzięty i dla ludu postawiony też potrzebuje modlitwy ludu, któremu służy. Stając przed Chrystusem stajemy na sprawowanie Najświętszej Ofiary z jednej strony kapłan, z drugiej świeccy. Jednak wszyscy potrzebujemy owoców Drzewa Krzyża, bo przecież na nim zawisło Zbawienie Świata.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy modlę się za kapłanów?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao