Wolność dzieci Bożych

Temat: Wolność dzieci Bożych

Zagadnienie wolności jest dziś jednym z najszerzej komentowanych w świecie. Jednak samo rozumienie wolności bywa wręcz skrajnie różne. Pamiętamy przecież jeszcze czasy, gdy wolność definiowano jako uświadomioną konieczność. Współcześnie, próbuje się natomiast postrzegać wolność jako istną swawolę, jako prawo do czynienia wszystkiego, nawet wbrew Bogu i wbrew naturze.
Aby dobrze zrozumieć; zagadnienie wolności, warto wsłuchać się w słowa św. Pawła Apostoła. Apostoł Narodów pisze, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyć, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że złe korzystanie z daru wolności sprawia, że człowiek naraża się na utratę wolności. Aby nie sięgać daleko, wystarczy spojrzeć na ludzi uzależnionych, którzy narażając swoje zdrowie i życie sięgnęli po substancje, które mocno ograniczyły ich wolność wyboru. Podobnie, patrząc z historycznego punktu widzenia było z naszą polską wolnością, której złe rozumienie doprowadziło do utraty niepodległości.
W sensie religijnym również dobre i złe wykorzystanie wolności. Wybór grzechu jest najbardziej tragicznym z możliwych wyborów. Człowiek bowiem z własnej woli odłącza się od Boga i zwraca przeciwko Jemu, jedynej Istocie, Która kocha człowieka w stopniu najwyższym i która może go zbawić.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Liturgia słowa ostatnich dni wskazuje jeszcze jedno złe rozumienie wolności. Oto lud wybrany odrzucając Chrystusa dokonał tragicznego, złego wyboru. Same obrzędy Prawa nie dają przecież zbawienia. Zbawienie pochodzi od Boga i skupienie się jedynie na Prawie sprawiło w ogóle trwanie już nawet nie przy samym Prawie, ale przy zwyczajach. Musimy i my uważać, aby nie popełnić tego błędu. Bóg wzywa nas doi wierności Sobie, do pójścia z Nim. Trzeba na to wezwanie odpowiedzieć całym życiem.


PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że Jezus mnie zbawił?

« 1 »

reklama

reklama

reklama