Przyjaźń, miłość, małżeństwo

Temat: Przyjaźń, miłość, małżeństwo

Pismo święte daje nam wiele cennych rad, jeśli chodzi o przyjaźń. Wiadomo przecież nie od dziś, że przyjaźń jest wielką wartością, która sprawia, że człowiek spotyka w swym życiu bratnie dusze, i uczy spoglądać wraz z innymi w tym samym kierunku. Wspólne zainteresowania, pasje, podróże i realizowane marzenia potrafią jednoczyć ludzi i sprawiać, że tworzy się między nimi szczególna więź. Jednak dopiero czas próby, potrzeba jednego z przyjaciół sprawiają, że przechodzi ona z jednej strony solidną weryfikację, z drugiej zaś hartuje się i umacnia, albo co też się zdarza, zwyczajnie się rozpada. Wszystkie pouczenia, jakie daje nam dziś Pismo święte w kontekście przyjaźni, warto zapamiętać i szczerze wziąć sobie do serca. Niekiedy bowiem pragnienie posiadania przyjaciela jest tak wielkie, samotność jawi się tak dotkliwą, że gotowi jesteśmy zaufać nieodpowiedniej osobie. Nie tyle staramy się budować i umacniać przyjaźń, co żyjąc marzeniami, uważamy za przyjaciela człowieka, któremu nasze dobro w ogóle jest bliskie.
Zrozumienie przyjaźni jest niezwykle istotne, gdyż z przyjaźni rodzi się miłość. Spośród tych, z którymi się rozumiemy, na których możemy liczyć i którzy nie zapominają o nas, zazwyczaj wyłania się ktoś, kto pragnie zbudować z nami szczególną i niepowtarzalną relację. Czytając dzisiejsze słowa Ewangelii pamiętamy, że Zbawiciel przywrócił pierwotną nierozerwalność małżeństwa i podniósł tę naturalną i podstawową wspólnotę do rangi sakramentu. Stąd też przeżywając miłość, przygotowując się do małżeństwa trzeba nam pamiętać, że musi ono być zbudowane na szczególnej i trwałej przyjaźni. Fascynacja wyglądem minie, zauroczenie się wypali, ale fundament przyjaźni z ulotnego uczucia uczyni prawdziwą więź, która stworzy wspólnotę opartą na pragnieniu dobra współmałżonka.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Małżeństwo dla katolików jest sakramentem. Oznacza to, że mogą oni liczyć na szczególną pomoc i obfitość łaski ze strony Boga w budowaniu najpierw narzeczeńskiej a później małżeńskiej więzi. Musimy jednak wszyscy pamiętać, że z łaską Bożą trzeba współpracować. Współpracując z Bogiem możemy nie tylko szukać przyjaciół pośród ludzi, ale także budować szczególną przyjaźń z Tym, Który jest naszym Stworzycielem.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy Bóg jest moim przyjacielem?

« 1 »

reklama

reklama

reklama