Aby byli jedno

Temat: Aby byli jedno

Jedność daje ludziom dodatkową siłę. Jeśli decyzja została podjęta jednomyślnie, stanowi to dodatkowy atut, pomimo, że wiele razy wystarczy określona większość do podjęcia prawomocnej decyzji. Jednomyślność pokazuje bowiem, że decyzja nie jest kontrowersyjna, że wszyscy, którzy są podjęli podzielają wspólny punkt widzenia. Podzielonymi społecznościami łatwo jest rządzić. Nie na darmo starożytna maksyma mówi „dziel i rządź”. Ten, komu udaje się podzielić i poróżnić społeczeństwo, czy określoną wspólnotę ludzi, z całą pewnością ma ułatwioną sprawę jeśli zechce ingerować w jej wewnętrzne sprawy, nastawiać jednych na drugich, forsować własny punkt widzenia, niekoniecznie zgodny z interesami tej grupy ludzi.
Łatwo więc nam zrozumieć sens modlitwy Zbawiciela o jedność swoich uczniów. „Aby byli jedno, aby świat uwierzył.” Jedność uczniów Zbawiciela miała być świadectwem dla świata. Znakiem, że nauka, która została im przekazana jest prawdziwa, a Ten, Który ich posłał godzien jest wiary. Jednak jedność w obliczu prześladowań zapowiadanych przez Zbawiciela ma jeszcze jeden ważny walor. Daje poczucie wspólnoty i wsparcia. Dlatego też jedność uczniów Jezusa jest tak ważna i potrzebna.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dziś wielu wzywa do jedności na różnych płaszczyznach i w różnych społecznościach. Jednak wielu pragnie jedności wyłącznie na swoich zasadach. Jedność rozumie, jako zgadzanie się z ich argumentami, żądaniami i oczekiwaniami. Jedność w Jezusie Chrystusie jest jednak inna. Ma ona być oparta na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. To jest gwarantem, że będzie ona prawdziwa, szczera i dotykająca dobra każdego człowieka.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy głoszę jedność w Jezusie Chrystusie?

« 1 »

reklama

reklama

reklama