Zobaczyć Boga

Temat: Zobaczyć Boga

Boga nikt nigdy nie widział. Mimo to, wierzą w Niego miliardy ludzi. Co prawda religie nie są ze sobą zgodne, a nawet różnią się w wierze dotyczącej tego, czy jest jedna istota najwyższa, czy też należy wierzyć w wielu bogów, ale znaczna część ludzkości wyznaje jakąś wiarę, praktykuje jakąś religię.
Pragnienie apostoła, aby zobaczyć Boga jest więc w pełni zrozumiałe. Wychowany w religii monoteistycznej, chlubiący się przynależnością do narodu, który jak żaden inny w historii doświadczył obecności i potęgi Jedynego Boga na słowa Jezusa ma tylko jedno pragnienie. Chce zobaczyć Tego, Którego nikt nigdy nie oglądał, Którego nie widzieli ani praojcowie, ani Mojżesz, ani prorocy. Nie rozumie, że właśnie rozmawia z Synem Najwyższego, że jest wybrany i błogosławiony, bo pokolenia pragnęły ujrzeć to, co on widzi, ale nie było im to dane. Na Tego, z Którym rozmawia czekał Abraham, patriarchowie i prorocy i dopiero Symeon i Anna mogli spojrzeć na Zbawienie świata.
My sami tak wiele razy zapominamy, że obcujemy z Bogiem. Dane jest nam ze wszystkich ludów ziemi słuchać Jego słowa i nawet przyjmować Go do naszych serc. My zaś jak Filip, albo domagamy się specjalnego objawienia, albo w ogóle przestajemy być zainteresowani Bogiem.


SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Oglądanie Boga twarzą w twarz jest zapowiedzią nagrody nieba. Dopiero tam, jako zbawieni dostąpimy tego szczęścia i będzie to spełnienie naszych marzeń. Teraz pozostaje nam wiara, słowo Boże i obnoś Boga w sakramentach.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy cieszę się obcowaniem z Bogiem?

« 1 »

reklama

reklama

reklama