Niepojętni apostołowie

Temat: Niepojętni apostołowie

Jezus tyle razy zapowiadał swoją śmierć, ale słuchający Go nawet nie brali pod uwagę takiej możliwości. Przecież widzieli jak uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych. Dokonywał cudów i przemawiał z mocą. Dlaczego więc miałby zostać wydany w ręce grzeszników? Za co miałby zostać wydany a śmierć i zabity? A jednak mimo tylu zapowiedzi, pomimo wspólnie spędzonego czasu, mimo tego, że Jezus tłumaczył im wszystko po raz drugi na osobności nie pojęli ani Jego słów, ani nie zrozumieli Jego Mesjańskiej misji.
Czy nam dziś grozi niezrozumienie słów Ewangelii? Jeśli nie będziemy uważnie jej czytać, jeżeli nie będziemy prosić Ducha Świętego o dar męstwa, mądrości i bojaźni Bożej damy sobie wmówić, że Ewangelia jest jedynie wymysłem ludzkim i najlepiej interpretować ją przez pryzmat współczesnej poprawności politycznej.
Aby zrozumieć Chrystusa, trzeba odwrócić się od ducha tego świata a zwrócić ku światłu Ducha Świętego. Zacząć wsłuchiwać się w głos Kościoła, nie pozwalając, aby niewierzący wyznaczali nam rozumienie Pisma świętego i wskazywali na swoją wizję Chrystusa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Nasz Zbawiciel przychodzi także do nas, aby nas wyzwolić, aby umocnić i okazać miłosierdzie. Jednak to nie Ewangelię mamy dostosować do naszego życia, ale nasze życie do wymogów Ewangelii. Wówczas zrozumiemy ofiarę krzyża, doświadczymy przebaczenia grzechów, zrozumiemy wreszcie wymagania tej miłości, którą pierwsi zostaliśmy umiłowani.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy rozumiem sens Ewangelii?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao