Geneza grzechu

Temat: Geneza grzechu

Grzech Dawida obnaża w całej swej pełni słabość natury człowieka i tendencję do tzw. brnięcia w drogę bez wyjścia. Ze zwykłej nudy, pożądliwości i pychy Dawid dopuszcza się tego, co dziś nazwalibyśmy molestowaniem, nadużyciem władzy, a sprawny prawnik bez trudu udowodniłby, że mieliśmy do czynienia z gwałtem. Wszak w tamtych realiach kobieta po którą posłał władca absolutny, do tego zwierzchnik wojskowy jej męża znajdowała się w bezpośrednim przymusie, gdzie odmowa raczej nie wchodziła w grę. Co więcej, Batszeba odesłana z powrotem daje znać Dawidowi, że spodziewa się dziecka. Postępowanie króla mrozi krew w żyłach.
Dawidowi początkowo daleko do jakiejkolwiek skruchy, wzięcia odpowiedzialności za swój czyn czy nawet zwykłego zrozumienia tego, czego się dopuścił. Próbuje więc ni mniej ni więcej ale podstępem sprawić, że narodzone dziecko byłoby uważne za małżeńskie dziecko Batszeby i Uriasza. Sprawiedliwość i prawość wojownika Dawidowego niestety prowadzi go do tragicznej śmierci. Kiedy Uriasz nie idzie do swego domu i nie obcuje z żoną, co było przecież zakazane, kiedy żołnierz był jak dziś powiedzielibyśmy na przepustce, a jego koledzy na froncie, Dawid posuwa się jeszcze bardziej w swej niegodziwości. Oto do gwałtu i wykorzystania niewinnej kobiety dochodzi zwyczajne morderstwo.
Jak inaczej nazwać sytuację, gdzie świadomie, bez strategicznej konieczności, celowo posyła swojego wiernego żołnierza na śmierć z ręki wroga? Można by rzec, że gdyby nie interwencja Proroka Dawid nie wyjawiłby swego grzechu i nie podjął pokuty. Jednak to, co niewidoczne nawet dla człowieka, wiadome jest dla Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Grzech także dziś podstępem wdziera się do ludzkich serc i sumień. Jeden pociąga za sobą kolejne. Ludzie, którzy nigdy nie posunęliby się do nawet namiastki danej nieprawości niekiedy staczają się w przepaść zbrodni, ponieważ w pewnym momencie swojego życia poszli na kompromis ze złem, zamiast przyznać się do winy i podjąć pokutę. Człowiek niechętnie bierze odpowiedzialność za swoje grzechy. Woli kluczyć, tłumaczyć sam siebie i usprawiedliwiać się, zamiast zerwać ze złem i wydać walkę złu. Dlatego niech Bogu będą dzięki za Jego proroków i głosicieli Słowa, bo łaska pokuty i miłosierdzie Boga nawet z wielkich grzeszników może uczynić świętych.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam odwagę grzech nazwać grzechem i za niego pokutować?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao