reklama

Proroctwa o Zbawicielu

Temat: Proroctwa o Zbawicielu

Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam nie tylko pokorne poddanie się Maryi i Józefa przepisom Prawa Mojżeszowego, nie tylko ukazuje jak Syn Boży sam zostaje poddany Prawu, aby wykupić tych, którzy podlegali Prawu, ale przynosi kolejne proroctwa, które spełniając się przyniosą kolejne miecze boleści dla Matki Najświętszej, a nas wszystkich, żyjącym po wsze czasy na tej Bożej ziemi postawią wobec konieczności określenia się. Opowiedzenia się, czy Zbawiciel będzie dla nas Znakiem Przymierza czy znakiem sprzeciwu. Tym, do którego przyjdziemy, aby otrzymać zbawczą łaskę, czy Tym, od Którego odwrócimy się, zapominając, że bez Niego nie możemy osiągnąć zbawienia.
Naród wybrany czekał tyle lat na przyjście Mesjasza. Słowa starca Symeona najlepiej wyrażają to, co czuło nie tylko tylu królów Izraela i patriarchów Starego Testamentu, ale wielu zwykłych Izraelitów, pragnących ujrzeć Tego, Który przychodzi w Imię Pańskie. Jednak to właśnie ów starzec rozpoznaje Pana, cieszy się i powierza w ręce Najwyższego, bo wie, że pośród ludu wybranego jest Ten, Który jest Zbawicielem świata.
Świat stęskniony prawdziwych wartości nie rozpoznał czasu swego nawiedzenia. Mimo tak wielu cudów i znaków, które działał Pan w czasie Swej publicznej działalności do końca spełniły się słowa, że przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli. Kolejne wydarzenia ewangeliczne stawały się mieczami boleści wbijanymi w serce Matki Najświętszej, które wypełniały słowa wypowiedziane przez prorokinię. Jednak te słowa, które przypomina nam dziś Ewangelia są także dla nas nadzieją i przestrogą. Nadzieją, że pośród nas jest Zbawiciel świata, zaś przestrogą, że i my w zatwardziałości własnych serc możemy odrzucić Go, odrzucając darowane nam zbawienie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Pan przychodzi także do nas. Objawia się nam, jak objawił się Symeonowi o Annie. Bóg daje nam się poznać w Swoim Synu. Dzisiejsze święto jest zatem dla nas przypomnieniem, że trzeba nam czuwać nieustannie, trzeba służyć Bogu w postach i modlitwach, aby nie przegapić tego, na co czekała ludzkość przez pokolenia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wyczekuję Zbawiciela świata?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao