Pożyteczne odejście

Jezus chce nas wyzwolić z krótkowzroczności, ponieważ nie dostrzegamy za krzyżem – zmartwychwstania, za śmiercią – życia, a za Jego odejściem – daru Ducha Świętego. Gdyby misja Jezusa ograniczyła się do wymiaru doczesnego, byłaby ograniczona czasem i miejscem. Nie mielibyśmy do Niego dostępu. Paradoksem więc odejścia Jezusa przez krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie jest większa Jego bliskość z nami.

Duch Święty jest posłany, aby zdiagnozować duchowe choroby świata i człowieka. Wyjaśnia on misterium grzechu, sprawiedliwości i sądu. Świat natomiast, negując prawdę o grzechu i usprawiedliwieniu, karmi się osądami.

Konsekwencją przyznania się do grzechu i wejścia na drogę nawrócenia jest duchowe uzdrowienie. W nim także uczestniczy Duch Święty, który oprócz przekonywania o grzechu przypomina nam Jezusa Chrystusa w Słowie i sakramentach. W ten sposób zostajemy zanurzeni w miłosierdziu i uzdolnieni do życia Ewangelią.

« 1 »

reklama

reklama

reklama