Teologicznie spojrzenie na natchnienie. Nowa książka Sławomira Zatwardnickiego

Książka Sławomira Zatwardnickiego „Od teologii objawienia do teologii natchnienia” została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon. W publikacji zaprezentowano natchnienie biblijne na szerszym tle objawienia Bożego. 

Pogłębione teologicznie spojrzenie na natchnienie stało się możliwe dzięki wykorzystaniu wzajemnego związku tajemnic wiary między sobą. Doktryna natchnienia została rozwinięta z perspektywy chrystologicznej, soteriologicznej, eklezjologicznej oraz teologii liturgii. Źródłem inspiracji byli dwaj cenieni teologowie: Gerald O’Collins i Joseph Ratzinger. Z książki skorzystają dogmatycy, bibliści oraz teologowie fundamentalni.

Streszczenie

Kluczowe zagadnienia podjęte w studium, a również jego cel, zostały wyznaczone tytułem: „Od teologii objawienia do teologii natchnienia”. Teologiczne opracowanie doktryny natchnienia (część druga niniejszego studium), ze względu na jej podporządkowanie koncepcji objawienia (por. struktura Dei verbum), wymagało wyjścia od teologii objawienia (część pierwsza). W prezentacji teologii objawienia skorzystaliśmy ze spuścizny teologów wymienionych w podtytule rozprawy: Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera. W pierwszej części pracy dominował proces analizy i syntezy danych pozytywnych – w dorobku teologów australijskiego i niemieckiego znaleźliśmy kluczowe dla doktryny natchnienia kwestie, które zostały zebrane w podrozdziale 3.3. Zebrano w nim zarówno twierdzenia o natchnieniu wyrażone explicite przez O’Collinsa i Ratzingera, jak i wynikające implicite z treści zaprezentowanych w dwóch pierwszych rozdziałach poświęconych objawieniu. Ten „wspólny mianownik” dorobku badaczy niezależnych od siebie stał się dla nas podstawą dla spekulatywno-teologicznej refleksji prowadzonej w części drugiej, która dokonywała się jednak przez cały czas niejako w cieniu części pierwszej. Dzięki temu udało się stworzyć autorski przyczynek do teologii natchnienia zainspirowany wnioskami wyprowadzonymi z dorobku O’Collinsa i Ratzingera.

Biogram autora

Sławomir Zatwardnicki – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Sekretarz redakcji „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. Wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz dwudziestu jeden książek. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną.

Teologicznie spojrzenie na natchnienie. Nowa książka Sławomira Zatwardnickiego

 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao