Współczesny marksizm jest zagrożeniem dla wolności jednostki. Premiera książek profesorów Roszkowskiego i Polaka

Podczas premiery swojej nowej książki prof. Wojciech Roszkowski z dużą obawą wskazał na niebezpieczeństwo utopijnych koncepcji marksistowskich, które nie tylko nie spełniły obietnic wiecznego szczęścia, ale także przyniosły ludzkości wiele cierpień i tragedii i do dziś mają wielki wpływ na działania elit politycznych.

26 marca 2024 roku, o godzinie 18.30 w wypełnionej po brzegi siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez wydawnictwo Biały Kruk. Wspólnie z dwoma wybitnymi profesorami zastanawialiśmy się, czy Polska uratuje świat... Podczas tego patriotycznego spotkania miały miejsce premiery dwóch książek: „Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu” prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz „Blask Rzeczypospolitej. Od X do XXI wieku” prof. Wojciecha Polaka.

Spotkanie rozpoczęło się serdecznym przywitaniem obecnych przez prezesa Klubu Ronina dr. Józefa Orła, który wyraził swoje podziękowanie dla licznie zgromadzonej publiczności oraz dla wydawnictwa Biały Kruk za piękne i wartościowe książki. Orzeł podkreślił istotę prawdy jako lekarstwa dla społeczeństwa, szczególnie prawdy dotyczącej historii, korzeni narodowych i dziedzictwa. Wyraził przekonanie, że poznawanie historii Polski przyniesie siłę i pokrzepienie serc, stanowiąc fundament dla przyszłego rozwoju.

Prof. Wojciech Roszkowski zaznaczył, że w swojej najnowszej książce starał się pokazać, jak głęboko zakorzenione są idee Marksa i jak wpłynęły one na współczesny zachodni świat, w tym także na Polskę. Marksizm, ze swoim materialistycznym dialektyzmem i rewolucyjnymi tezami, odegrał zasadniczą rolę w kształtowaniu myśli i praktyki politycznej, często prowadząc do tragicznych skutków.

Analizując dziedzictwo Marksa, autor podkreślił nie tylko jego wpływ na politykę i społeczeństwo, ale także na naszą kulturę moralną i światopogląd. Zauważył, że marksistowskie poglądy na sprawy takie jak religia, moralność czy rodzina prowadzą do negatywnych konsekwencji, jak np. do zaniku więzi społecznych czy do zagrożenia dla wolności jednostki.

Prof. Wojciech Roszkowski przedstawił ponadto mechanizmy propagandy i terroru, które były integralną częścią marksistowskich reżimów, a które niestety wciąż mają swoje odzwierciedlenie w dzisiejszym świecie. Z kolei w swoim wystąpieniu prof. Wojciech Polak kładł szczególny nacisk na kluczowe momenty w historii Rzeczypospolitej, skupiając się jednak na aspekcie często niedocenianym – mesjanizmie, czyli przekonaniu o specjalnej misji Polski, który wyrażał się szczególnie w okresie unii polsko-litewskiej, kiedy oba kraje broniły Europy Środkowej przed zagrożeniami zewnętrznymi.

„W mojej książce starałem się skoncentrować na istotnych momentach, które wyznaczały bieg historii Polski, np. obrona Chocimia w 1621 roku. To właśnie te wydarzenia, często pomijane w tradycyjnych podręcznikach, są dla mnie ważne, ponieważ ukazują one siłę i determinację polskiego narodu w dążeniu do wolności i niepodległości” – zaznaczył prof. Polak.

Prof. Wojciech Polak uważa „Blask Rzeczypospolitej” za swoje subiektywne spojrzenie na wielowiekową i autentyczną historię Polski. Autor w swojej wypowiedzi podkreślał kluczową rolę znajomości historii w kształtowaniu tożsamości narodowej i patriotyzmu oraz zachęca czytelników do pogłębiania wiedzy o historii Polski. Jego najnowsza publikacja stanowi apel o ochronę dumy narodowej, będącej ważną kontrą wobec prób zatarcia lub zniekształcania prawdy historycznej.

 

Źródło: https://bialykruk.pl/wydarzenia/wspolczesny-marksizm-jest-zagrozeniem-dla-wolnosci-jednostki--mechanizmy-propagandy-i-terroru-premiera-ksiazek-profesorow-roszkowskiego-i-polaka

 

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama