Papież do Polaków: zachęta do wielkopostnego rachunku sumienia

Do trwającego obecnie okresu liturgicznego nawiązał Papież, pozdrawiając obecnych na Placu św. Piotra Polaków.

„Witam pielgrzymów polskich. Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jako drogę przemiany wskazuje post, modlitwę i jałmużnę. Zachęca do rachunku sumienia, pokornego przyznania się do przewinień, wyznania grzechów.

«Nauczcie się – jak powiedział św. Jan Paweł II – nazywać białe białym, a czarne czarnym; zło złem, a dobro dobrem. Nauczcie się grzech nazywać grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem» (26.03.1981 r.).

Pełni nadziei w moc Bożego Słowa, otwórzmy serca na dar Jego miłosierdzia i przebaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama