Kard. Baldisseri: Nie skupiajmy się tylko na młodych zaangażowanych w życie Kościoła

Stracimy ważną szansę, jeśli skupimy się tylko na młodych zaangażowanych w życie Kościoła – podkreślał kard. Lorenzo Baldisseri, otwierając obrady nt. przyszłorocznego synodu biskupów.

Wprowadzenie przygotowane przez sekretarza generalnego Synodu Biskupów, rozpoczęło dwudniowe obrady nt. przygotowań do przyszłorocznego synodu biskupów, będące ważnym tematem trwającego w Rzymie światowego zjazdu koordynatorów ŚDM reprezentujących poszczególne konferencje episkopatów i międzynarodowe wspólnoty.

Jak podkreślał kard. Baldisseri, także spotkanie delegatów ŚDM z całego świata jest „ważnym znakiem powszechności Kościoła, który zwraca się do młodych, by pokazać im piękno Ewangelii i towarzyszyć im w codziennym życiu, rozeznawaniu i poszukiwaniu własnego szczęścia”. Powiedział również, że dla dobrego przygotowania synodu, należy dołożyć wszelkich starań, by prace w oparciu o dokument przygotowawczy były prowadzone wspólnie z młodymi, także tymi, którzy pozostają daleko od Kościoła.

W krótkim wystąpieniu hierarcha omówił zarówno temat synodu, jak też strukturę dokumentu przygotowawczego, którego szczegółowa analiza będzie tematem dwudniowych obrad delegatów ŚDM, przedstawicieli komitetu synodalnego i zaproszonych ekspertów.

Nawiązując do tematu synodu „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”, kard. Baldisseri podkreślił, że temat ten został osobiście wybrany przez papieża Franciszka po szerokich konsultacjach. Mówił o tym, że m.in. członkowie zgromadzenia ogólnego poprzedniego synodu, poświęconego rodzinie, a także poszczególne konferencje episkopatów i rozmaite struktury, m.in. Kuria Rzymska, przedstawiciele Kościołów wschodnich i zakonów mieli okazję skonsultować zaproponowany temat. Był on także dyskutowany podczas konsystorza w czerwcu ubiegłego roku.

Jak zauważył kard. Baldisseli, temat zaproponowany przez papieża jest wyrazem jego szczególnej więzi z młodymi, o której świadczą też papieskie listy do młodych: zarówno ten, który towarzyszy dokumentowi przygotowawczemu do synodu, jak też orędzie na 32. ŚDM, w którym Ojciec Święty zachęca młodych do aktywnego udziału w przygotowaniach synodu.

Omawiając poszczególne pojęcia zawarte w temacie synodu, hierarcha rozpoczął od pojęcia młodzieży. Zaznaczał, że do synodalnych przygotowań powinni zostać zaproszeni wszyscy młodzi „nie tylko katolicy, chrześcijanie, ale też wyznawcy innych wyzwań i deklarujący się jako niewierzący (…) Stracimy okazje, jeśli skupimy się tylko na młodych, zaangażowanych w życie Kościoła – mówił.

Jak dodał, młodych należy spotykać w konkretnych sytuacjach ich życia i nie traktować jako przedmioty zainteresowania ze strony świata dorosłych, ale podmiotowo. Podkreślał, że przygotowywane zgromadzenie nie jest synodem „o młodzieży”, ale synodem „z młodzieżą” i „dla młodzieży”. Mówił, że jest to droga, do wyruszenia którą zaproszona jest cała wspólnota Kościoła.

Mówiąc o pojęciu wiary, kardynał przypomniał, że w swoim ostatnim liście do młodych, papież Franciszek zachęca młodzież do wyrażania i komunikowania swojej wiary.

„Będziemy stawiać sobie pytanie, w jaki sposób wy, ludzie młodzi, przeżywacie doświadczenie wiary pośród wyzwań naszych czasów” - to papieskie słowa, które cytował kardynał. Podkreślił, że tylko w Jezusie znajdują się odpowiedzi na pytania o sens życia i wiele dylematów, zwłaszcza tych, wobec których stają młodzi ludzie.

Mówiąc o o powołaniu, kard. Baldisseri podkreślił znaczenie powołania do życia i miłości i wyjaśnił, że to ostatnie realizuje się w życiu młodych ludzi poprzez konkretne decyzje i wybory. Mówił też o potrzebie odkrycia i skonkretyzowania indywidualnego projektu życia, które pozwala młodym ludziom realizować ich powołanie. Nawiązał tym samym do definicji znajdujących się w dokumencie presynodalnym.

Definiując temat rozeznania, duchowny postawił pytanie o to „jak w świetle wiary przemienić wybory życiowe by służyły odnalezieniu radości, do której wszyscy jesteśmy powołani?” Jak mówił, rozeznanie to m.in. wypracowanie „narzędzi koniecznych do odkrycia i zrealizowania projektu, który Bóg ma dla każdej osoby”. Podkreślił też, że wybory, przed którymi stają młodzi często nie są wyborami między złem, a dobrem, ale między tym co dobre, a co lepsze.

Oddzielną refleksję kard. Baldisseri poświęcił osobom towarzyszącym młodym i rozeznawaniu powołania. Posłużył się refleksjami papieża Franciszka ze spotkania z uczestnikami międzynarodowego kongresu o duszpasterstwie powołaniowym z dn. 21 października 2016 r. Mówił m.in. o tym, że osoby towarzyszące nie powinny narzucać gotowych odpowiedzi, ani „kontrolować łaski Bożej”.

Następnie, sekretarz generalny Synodu Biskupów krótko przedstawił strukturę dokumentu przygotowawczego, przekazanego konferencjom episkopatów. Podkreślił, że nie jest to kompletne dossier, ale „początek wspólnej drogi”, której owoce zostaną odkryte dopiero po zakończeniu synodu. Rolą dokumentu jest pomoc w rozpoczęciu prac na zadany przez papieża temat.

Przypomniał m.in. o postaci ewangelicznego młodzieńca, o którym jest mowa we wprowadzeniu do dokumentu. Jak podkreślił, to umiłowany uczeń Jezusa był zarazem uczniem najmłodszym – co może być inspiracją do tego, by także każdy młody człowiek poczuł się ukochanym uczniem Chrystusa. Wstępnie przedstawił też trzy kolejne rozdziały dokumentu, które zostaną szczegółowo omówione przez ekspertów podczas dwudniowych obrad z udziałem delegatów ŚDM w Rzymie.

Podkreślił, że kwestionariusz nie jest dodatkiem do dokumentu, ale stanowi jego integralną część i służy „wyrażeniu tego, jak rozumiemy świat młodych”. To właśnie odpowiedzi zebrane w kwestionariuszu posłużą do przygotowania "Instrumentum laboris", którym będą się posługiwali ojcowie synodalni podczas trzytygodniowego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które rozpocznie się w październiku przyszłego roku i potrwa 3 tygodnie.

Kardynał zakończył swoją refleksję słowami papieża Franciszka z orędzia do młodych na 32. ŚDM, w których Ojciec Święty przedstawia Maryję jako rówieśniczkę młodych ludzi i stawia ją za wzór dla młodych.

Uzupełnieniem konferencji kard. Baldisseriego było wystąpienie podsekretarza Synodu Biskupów bp. Fabio Fabene, który podkreślił, ważną rolę Kościołów lokalnych w procesie przygotowań do synodu. Tym bardziej, że czas przygotowań ma posłużyć spotkaniu młodych ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących, żyjących na co dzień w różnych rzeczywistościach geograficznych i społecznych. Podkreślił, że do tego potrzebna jest bliska współpraca z odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodzieży i powołania w poszczególnych episkopatach.

Bp Fabene podkreślił też, że to młodzi mają stać się protagonistami przyszłorocznego synodu i poczuć prawdziwe zainteresowanie ze strony Kościoła. Powinni poczuć się misjonarzami dla swoich rówieśników, biskupi z kolei powinni dokładnie poznać sytuację młodych w swoich diecezjach. Jak dodał hierarcha, myśląc o młodzieży, ma na myśli ludzi w wieku 16-29 lat.

Zapowiedział, że wsparciem w zbieraniu opinii młodych ludzi będzie strona internetowa ze specjalnym kwestionariuszem. Będzie ona dostępna pod adresem sinodogiovani2018.va, a przed jej uruchomieniem, grupa młodych ludzi „przetestuje” pytania zaproponowane w ankiecie.

Podsekretarz synodu zachęcił, by diecezje podjęły specjalne inicjatywy modlitewne z myślą o synodzie, by proponowały aktywności i projekty dedykowane młodzieży, a także by angażowały specjalistów, którzy pomogą w lepszym zrozumieniu sytuacji młodych ludzi we współczesnych realiach życia.

Zapowiedział też wrześniowe międzynarodowe seminarium o młodzieży, które zostanie zorganizowane w Rzymie. Podkreślił, że synod powinien być przedmiotem zaangażowania całego Kościoła i za papieżem Franciszkiem powtórzył apel, by przygotowania do niego postępowały wspólnie z przygotowaniami do ŚDM Panama 2019.

Międzynarodowy zjazd krajowych koordynatorów ŚDM, odbywający się pod hasłem „Z Krakowa do Panamy. W drodze na Synod wspólnie z Młodymi” odbywa się w Rzymie z inicjatywy watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jego tematami są podsumowanie i ocena ubiegłorocznych ŚDM w Polsce, przygotowanie do spotkania młodych Panama 2019, a także wyznaczenie wspólnych kierunków przygotowań do przyszłorocznego synodu biskupów oraz szczegółowa analiza dokumentu presynodalnego.

W spotkaniu bierze udział 270 delegatów reprezentujących 103 kraje oraz ponad 40 międzynarodowych ruchów i wspólnot, a także przedstawiciele komitetów przygotowujących ŚDM Kraków 2016 i ŚDM Panama 2019, członkowie biura ds. młodzieży Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia i sekretariatu Synodu Biskupów. Obradom przewodniczy ks. Joao Chagas, dyrektor biura ds. młodzieży tejże dykasterii. Uczestnikom towarzyszy także jej przewodniczący, kard. Kevin Farrell.

abd / Rzym


Zdjęcie: Lorenzo Cardinal Baldisseri autor: Pufui Pc Pifpef I, opublikowano na licencji: CC BY-SA 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama