Bp Szlachetka do kobiet: świat potrzebuje kobiecego serca

O tym, że świat potrzebuje dziś kobiecego serca, mówił bp Wiesław Szlachetka, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet i biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej 8 kwietnia w Płocku.

Bp Wiesław Szlachetka przewodniczył Eucharystii w parafii św. Wojciecha w Płocku w pierwszym diecezjalnym wielkopostnym dniu skupienia dla kobiet.

W homilii hierarcha zaznaczył, że Pismo św. eksponuje rolę kobiet w różnych przejawach życia: to małżonka i matka, wzorzec wierności i wspaniałomyślności, obdarzona intuicją, podejmująca trudne wyzwania ze szczerego zatroskania o dobro innych. Niestety, po grzechu pierworodnym zakłócone zostały relacje między kobietą i mężczyzną. Świat męski próbował podporządkować sobie kobietę, pomniejszając jej godność.

„Dopiero Jezus przywrócił kobiecie należną godność, przypominając o tym, co było na początku stworzenia, że zarówno kobieta jak i mężczyzna mają tę samą godność i te same prawa. Ewangelia słów i czynów Jezusa jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety” – zaakcentował bp Szlachetka.

Dodał, że kobiety, które znalazły się w pobliżu Jezusa, odnalazły siebie w prawdzie, jaką On czynił. W bliskości z Chrystusem zmieniła się ich pozycja społeczna. Jezus rozmawiał z nimi o sprawach, o jakich w Jego czasach nie rozmawiało się z kobietą: o zbawieniu. Podniósł kobiety do godności swoich uczniów. One towarzyszyły Jezusowi i apostołom w drodze. W rodzącymi się Kościele pełniły funkcje ewangelizacyjne, ministerialne i charyzmatyczne. Były katechetkami, prorokiniami i diakonisami.

„Świat potrzebuje kobiecego serca. Zwłaszcza dzisiaj, gdy na wielką skalę wkrada się bezduszność i egoizm, a liberalny feminizm i ideologia gender próbuje zniekształcić pojęcie płci, małżeństwa, rodziny” – podkreślił biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

Zachęcił też kobiety, aby uczyły się kobiecości i duchowości od Maryi. Prosił je, aby w Maryi widziały najpiękniejszy ideał kobiecości. Bo to Maryja, przyjmując Boże słowo, wypełniając wolę Boga i swoje powołanie, stała się „wzorem kobiety mądrej, a tym samym kobiety prawdziwie pięknej”.

W czasie dnia skupienia konferencję wygłosił ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, diecezjalny duszpasterz kobiet. Przypomniał, że w 2015 r. magazyn „National Geographic” uznał za najbardziej wpływową kobietę świata – Maryję. Jeden z filozofów nazwał ją tam „rzeczniczką kobiet”: „Rzeczniczka, czyli ta, która towarzyszy w codzienności, aby przeżywać ją przy Bogu. Ta, która pomaga w modlitwie i znoszeniu trudów życia” – interpretował organizator spotkania.

„Chcemy patrzeć na Maryję w Jej prostocie (jako Maryję), w jej kobiecości (jako kobietę) i w Jej uniwersalności (jako wierzącą). Podczas zwiastowania ta Niewiasta z Nazaretu przyjęła postawę prostoty i dialogu, a jednocześnie była pełna delikatności. Jej postawa uczy nas, jak widzieć jasno, a jednocześnie jako kochać i poznawać prawdę” – stwierdził duszpasterz kobiet.

W jego opinii Maryja uczy, jak budować relacje z drugim człowiekiem, uczy słuchania, szczególnie Boga, a w konsekwencji drugiego człowieka. Zwrócił się również do uczestniczek spotkania, by uczyły się od Maryi realizmu, czyli twardego stąpania po ziemi. Na wzór Maryi powinny zachowywać równowagę między „uchem i okiem, między sercem i rękami”. Powinny prosić, aby Maryja zaprowadziła porządek w ich życiu: pojednała ducha, serce i działanie (kard. C.M. Martini).

Uczestniczki spotkania adorowały także Najświętszy Sakrament i modliły się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ponadto w programie znalazł się czas na rozmowy przy herbacie i ciastku.

Pierwszy wielkopostny dzień skupienia dla kobiet diecezji płockiej odbył się pod hasłem „Maryja – Matka Jezusa i wzór kobiecości” na terenie parafii św. Wojciecha na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku. Zorganizował go ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, diecezjalny duszpasterz kobiet, pracownik wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama