Franciszek - Urbi et Orbi: Niech Zmartwychwstały Chrystus da pokój w naszych czasach!

Niech Zmartwychwstały Chrystus, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci da pokój w naszych czasach - powiedział Franciszek przed tradycyjnym błogosławieństwem "Urbi et Orbi" - Miastu i Światu.

W wygłoszonym z Loggii bazyliki św. Piotra orędziu papież wezwał m.in. by "w złożonych, a czasami dramatycznych dziejach narodów Zmartwychwstały Jezus prowadził kroki osób poszukujących sprawiedliwości i pokoju oraz aby obdarzył przywódców państw odwagą, by unikać szerzenia się konfliktów i powstrzymać handel bronią". Wspomniał również o najbardziej palących problemach naszych czasów: o wojnach na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Ukrainie oraz o konfliktach w krajach Ameryki Łacińskiej i wezwał do ich zakończenia.

Franciszek przypomniał, że na przestrzeni dziejów Zmartwychwstały Pasterz niestrudzenie poszukuje nas, swoich braci zagubionych na pustyniach świata, "Także i dziś bierze On na swe ramiona wielu naszych braci i wiele sióstr uciskanych przez zło w różnych jego formach" - dodał.

Zmartwychwstały Pasterz wychodzi na poszukiwanie tych, którzy się zagubili w labiryntach samotności i marginalizacji - mówił papież. Zaznaczył, że troszczy się On o tych, którzy są ofiarami starego i nowego zniewolenia: nieludzkiej pracy, bezprawnego handlu ludźmi, wyzysku i dyskryminacji, poważnych uzależnień. Troszczy się o dzieci i młodych pozbawianych troski, by być wyzyskiwanymi oraz o osoby, których serca są zranione z powodu przemocy doznawanej w swych domach.

Franciszek podkreślił, ze zmartwychwstały Jezus staje się też towarzyszem drogi osób zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, klęski głodu, reżimów opierających się na ucisku. "Sprawia, że ci przymusowi imigranci spotykają braci pod każdym niebem, aby dzielić z nimi chleb i nadzieję na wspólnej drodze" - stwierdził mówca.

Zaapelował, by w złożonych, a czasami dramatycznych dziejach narodów Zmartwychwstały Pan prowadził kroki osób poszukujących sprawiedliwości i pokoju, aby obdarzył przywódców państw odwagą, żeby unikać szerzenia się konfliktów i powstrzymać handel bronią.

Franciszek prosił Zmartwychwstałego Jezusa, aby szczególnie wspierał On wysiłki osób czynnie działających na rzecz niesienia ulgi i pociechy ludności cywilnej w Syrii, będącej ofiarą wojny, która nieustannie sieje przerażenie i śmierć. "Niech da pokój całemu Bliskiemu Wschodowi, począwszy od Ziemi Świętej, a także w Iraku i Jemenie" - powiedział papież i wspomniał o mieszkańcach Południowego Sudanu, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, którzy cierpią z powodu utrzymywania się konfliktów, potęgowanych przez niezwykle poważny głód, dotykający niektóre regiony Afryki.

Niech Zmartwychwstały Jezus wspiera wysiłki tych, którzy zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej angażują się na rzecz zapewnienia dobra wspólnego społeczeństw, czasami naznaczonych napięciami politycznymi i społecznymi, które doprowadziły niekiedy do przemocy - modlił sikę Ojciec Święty. "Niech możliwe będzie budowanie mostów dialogu, trwając w walce z plagą korupcji i poszukiwaniu właściwych pokojowych rozwiązań sporów, na rzecz postępu i umocnienia instytucji demokratycznych, w pełnym poszanowaniu państwa prawa" - zaapelował Franciszek.

Nawiązując do sytuacji na Ukrainie powiedział: "Niech Dobry Pasterz dopomoże ziemi ukraińskiej, ciągle nękanej krwawym konfliktem w odzyskaniu zgody i wspiera inicjatywy mające na celu złagodzenia dramatów osób, które ponoszą jego konsekwencje". Życzył też, aby "Zmartwychwstały Pan, który nieustannie napełnia kontynent europejski swym błogosławieństwem obdarzył nadzieją osoby przeżywające chwile kryzysu i trudności, zwłaszcza z powodu wielkiego braku pracy, szczególnie dla ludzi młodych".

Nawiązując do faktu, że w tym roku chrześcijanie wszystkich wyznań wspólnie świętują Wielkanoc, papież zaznaczył: "Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej części ziemi najpiękniejsza wieść: «Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział». Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci da pokój w naszych czasach". "Dobrych Świąt Paschalnych!" - zakończył swe przemówienie Ojciec Święty po czym udzielił błogosławieństwa Miastu i Światu.

st, tom (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao