Kard. Gerhard Müller: Kościół rzecznikiem godności człowieka

„Przede wszystkim chodzi o wspólną odpowiedzialność wobec człowieka i społeczeństwa, dla których wsparciem pragną być zarówno Kościół jak i Państwo” – mówił kard. Müller w wykładzie nt. koncepcji państwa w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary wygłosił swój wykład "Relacja Kościoła i Państwa" podczas warszawskiej konferencji z okazji 90. urodzin Benedykta XVI.

 „To nie człowiek istnieje z woli Państwa, lecz to Państwo istnieje z woli człowieka” – podkreślał kard. Gerhard Müller 19 kwietnia w Warszawie. Dodawał, że „wszystko co przekracza zewnętrzny porządek polis, czyli: moralność i filozofia, nauka i kultura, Państwo może zewnętrznie wspierać, jednak ich zakres obejmuje istotnie więcej niż samo Państwo”. „Człowiek bowiem, jako istota z ducha i sumienia, przekracza rozumem i wolą świat, stając się bezpośrednio bytem i jego przyczyną, współistniejąc z nim w prawdzie i dobru” – wyjaśniał.

W swoim wykładzie podkreślał niezbywalną i nienaruszalną godność człowieka. To ona, jak mówił Kardynał, tworzy granicę władzy publicznej. „Pozytywne określenie Państwa i tym samym jego rzeczywista suwerenność wyraża się w gotowości do służby dobru powszechnemu wszystkich jego obywateli. Jego miarą jest sprawiedliwość i prawo, będące gwarancją obywatelskiej wolności jako materialnej przesłanki wolności osobistej, tego, by we własnym sumieniu mierzyć swoją istotę miarą prawdy i miłości” – podkreślał Prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

 „Poza ogólnym i teoretycznym uzasadnieniem stosunku świeckiego Państwa i Kościoła w jego ponadnaturalnym posłannictwie zbawienia, Kościołowi przypada prorocza rola rzecznika godności człowieka, która przysługuje człowiekowi z jego istoty od pierwszego momentu poczęcia aż po jego ostatnie tchnienie” – powiedział Kardynał.

Przywoływał też słowa Jezusa: „Oddajcie cesarzowi, co należy do cesarza, a Bogu, to, co należy do Boga” (Mt 22,21). Leżą one, jak mówił, u podstaw każdej teorii stosunków między Kościołem i Państwem. Nawiązywał też do II Soboru Watykańskiego i konstytucji duszpasterskiej o kościele w dzisiejszym świecie, która opisuje rolę Kościoła wewnątrz i ponad ustrojem Państwa.

>> Pełna treść wykładu w tłumaczeniu na język polski


BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama