Watykan w Radzie Bezpieczeństwa: ludobójstwo na Bliskim Wschodzie

Stały watykański obserwator przy ONZ w Nowym Jorku na otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa o sytuacji bliskowschodniej z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej, przypomniał akty barbarzyńskie dokonane niedawno w Syrii i Egipcie.

Barbarzyńskie akty, takie jak niedawne użycie w Syrii broni chemicznej czy ataki na koptyjskie kościoły w Niedzielę Palmową w Egipcie, przypomniał stały watykański obserwator przy ONZ w Nowym Jorku na otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa o sytuacji bliskowschodniej z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej. Przemawiając tam 20 kwietnia złożył w imieniu swojej delegacji kondolencje rodzinom ofiar, zapewniając je o modlitwie.

„Stolica Apostolska jest głęboko zaniepokojona tym, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie” – powiedział jej przedstawiciel w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Abp Bernardito Auza przypomniał, że „Liban z heroizmem dźwiga ciężar, jakim jest goszczenie milionów uchodźców z sąsiednich krajów i terytoriów w stanie konfliktu”. Ponadto jego stabilizacji zagrażają zbrojne ugrupowania. Są tam one nadal czynne mimo rezolucji Rady Bezpieczeństwa nakazujących ich rozbrojenie. A podobne grupy, nieraz terrorystyczne, działają w sąsiednich krajach.

Mówiąc o Ziemi Świętej papieski dyplomata przypomniał, że od 1947 r. Watykan stale popiera tam rozwiązanie w formie dwóch pokojowo współistniejących państw – izraelskiego i palestyńskiego. Mogą do tego doprowadzić jedynie negocjacje, dla których nie ma żadnej innej alternatywy. Trzeba mieć odwagę do wzajemnych ustępstw. Papież zapewnia o modlitwie i stałej trosce o uzdrowienie głębokich ran dzielących obie strony konfliktu, które jednostronne decyzje czy akty przemocy mogą jedynie pogłębić – przypomniał abp Auza.

Watykański przedstawiciel w ONZ wskazał, że mieszanie motywacji religijnych z ideologią przyczynia się w regionie bliskowschodnim do rozlewu krwi. „Niewyobrażalnych aktów barbarzyńskich dokonuje się z powołaniem na Boga czy religię” – powiedział abp Auza, zwracając uwagę na atakowanie przez ekstremistów mniejszości etnicznych i religijnych od tysiącleci tam obecnych oraz niszczenie ich dziedzictwa kulturowego. Stolica Apostolska wzywa społeczność międzynarodową do nie zapominania o nich i ochrony ich przed ludobójstwem. Wzywa też zwierzchników religijnych do potępiania terroryzmu i nietolerowania użycia religii jako pretekstu do działań przeciw godności i prawom człowieka, zwłaszcza do życia i do wolności religijnej. Ponadto przestrzega przed sprzedażą w rejony objęte konfliktem broni, często używa się potem przeciw szkołom, szpitalom czy innym infrastrukturom cywilnym.

Kończąc swe wystąpienie na forum Rady Bezpieczeństwa abp Auza przypomniał modlitwę Papieża po niedawnych atakach w Egipcie i Syrii: „Niech Pan nawróci serca ludzi, którzy sieją terror, przemoc i śmierć”. Ponadto dodał, że podczas planowanej na 28 i 29 kwietnia wizyty w Egipcie Franciszek „podkreśli raz jeszcze, iż nie ma większego antidotum na przemoc i nienawiść, jak dialog i spotkanie”.

ak/ rv

Zdjęcie: Archbishop Bernardito C. Auza autor: Heidi Green, opublikowano na licencji: CC BY-SA 4.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama