Bp Michał Janocha: ikonie Chrystusa należy się cześć

Ikonie Chrystusa należy się taka sama cześć jak znakowi Krzyża i księdze Ewangelii – powiedział w Bydgoszczy bp Michał Janocha, odwołując się do postanowień synodu w Konstantynopolu z 869 roku.

Podczas spotkania z mieszkańcami miasta i diecezji gość bydgoskiego seminarium duchownego odpowiedział na pytanie: „Dlaczego czcimy obrazy, skoro Biblia tego zabrania?”.

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury, wyjaśnił najpierw znaczenie pojęcia „ikonoklazm”. Wywodzi się on od greckich słów „eikon” – obraz i „kleo” – niszczę. – Ikonoklazm w sensie szerokim oznacza akt niszczenia obrazów wyrastający z postawy wrogości wobec wyobrażeń plastycznych. W sensie ścisłym jest zjawiskiem historycznym związanym z wojną o obrazy w cesarstwie bizantyńskim w VIII i IX stuleciu. W tym czasie termin ten wszedł w użycie, wprowadzony przez obrońców obrazów, czyli ikonodulów – podkreślił.

Bp Michał Janocha w swoim wystąpieniu omówił historyczne i kulturowe podłoże sporu towarzyszącego rozwojowi sztuki powołując się na literaturę wczesnochrześcijańską. Podkreślił także, że ostateczne zakończenie wojny o ikony miało miejsce na synodzie w Konstantynopolu zwołanym w roku 843, który ogłosił, że ikonie Chrystusa należy się taka sama cześć jak znakowi Krzyża i księdze Ewangelii. W ten sposób Kościół dokonał niejako teologicznego zrównania Słowa i Obrazu, a tym samym podkreślił równość zmysłów słuchu i wzroku - podsumował.

Więcej na stronie episkopat.pl

Ksiądz bp prof. Michał Janocha w latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum. Opublikował szereg artykułów i kilka książek, w tym „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności”. Od 2016 roku jest przewodniczącym Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.


Źródło: jm / Bydgoszcz/ episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama