Kondolencje Przewodniczącego KEP po śmierci kard. Huzara

Odszedł wielki pasterz, tak ważny dla Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego w Polsce i na Ukrainie. Niestrudzony orędownik pojednania polsko-ukraińskiego – napisał abp Gądecki w liście kondolencyjnym po śmierci kard. Lubomyra Huzara.

Metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, w związku ze śmiercią kard. Lubomyra Huzara, przesłał list kondolencyjny do zwierzchnika Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego abp. Światosława Szewczuka.

Publikujemy treść listu kondolencyjnego:


Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jego Eminencji Ks. Kard. Lubomyra Huzara – arcybiskupa większego kijowsko-halickiego w latach 2001-2011 i byłego zwierzchnika Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Odszedł wielki pasterz, tak ważny dla Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego w Polsce i na Ukrainie. Niestrudzony orędownik pojednania polsko-ukraińskiego. Wybitna osobowość intelektualna i pastoralna. Wykładowca akademicki Uniwersytetu w Stanford oraz Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie. Archimandryta mnichów studytów na Europę i Amerykę, egzarcha kijowsko-wyszogrodzki, od roku 2001 arcybiskup większy Lwowa, kardynał.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy najgłębszego ubolewania, zapewniając o modlitwie w intencji zmarłego oraz wszystkich pogrążonych w żałobie.

Polecamy śp. Kard. Huzara słowami modlitwy, odmawianej przed świętymi wrotami podczas Boskiej Liturgii wg św. Jana Złotoustego:

Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas i obmyj nas z wszelkiej nieczystości i zbaw, o Dobry, dusze nasze.

Niech odpoczywa w pokoju!

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama