Życzenia Przewodniczącego Episkopatu Polski dla abp. Tadeusza Wojdy SAC

W sobotę, 10 czerwca w archikatedrze białostockiej odbyły się święcenia biskupie oraz ingres abp. Tadeusza Wojdy SAC. Zapewnienie o modlitwie oraz gratulacje w imieniu Konferencji Episkopatu Polski przesłał abp Stanisław Gądecki.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski włączam się modlitwą i dobrym słowem w tę wielką i podniosą uroczystość, przekazując serdeczne pozdrowienia i gratulacje od wszystkich polskich biskupów, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych – czytamy w liście abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z okazji święceń biskupich i ingresu abp. Tadeusza Wojdy SAC.

Uroczystość odbyła się 10 czerwca w archikatedrze białostockiej.

Publikujemy treść listu:

Warszawa, dnia 10 czerwca 2017 roku


Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

Radość Kościoła Białostockiego staje się dziś radością Kościoła całej naszej Ojczyzny. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski włączam się modlitwą i dobrym słowem w tę wielką i podniosą uroczystość, przekazując serdeczne pozdrowienia i gratulacje od wszystkich polskich biskupów, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych.

Szukając odpowiednich słów dla wyrażenia naszych – z głębi płynących życzeń – sięgamy do trzech myśli trzech wielkich pasterzy Kościoła:

Pasterza musi ożywiać święty niepokój Chrystusa – mówił papież Benedykta XVI – Dla niego nie jest obojętnym, że tak wiele osób żyje na pustyni. Istnieje pustynia nędzy, pustynia głodu i pragnienia, pustynia porzucenia, samotności i zniszczonej miłości. Istnieje pustynia ciemności Boga, wypalenia duszy, gdzie zanika świadomość godności i drogi człowieka.

Święty niepokój niech więc ożywia pasterskie posługiwanie Księdza Arcybiskupa, aby odważnie wyruszać na pustynie współczesnego świata, dla odnajdowania i prowadzenia ku Chrystusowi tych, którzy umierają z pragnienia.

[Pasterz] nie ma mówić o tym, co należy przemilczeć, ani też przemilczać tego, co należy powiedzieć – pisał w Regule Pasterskiej święty papież Grzegorz Wielki. – Nieprzemyślana wypowiedź wprowadza w błąd, ale i milczenie nie na miejscu pozostawia w błędzie tych, którzy mogli być pouczeni. Często zaś nierozważni pasterze obawiają się utracić względy u ludzi i dlatego lękają się wypowiedzieć otwarcie to, co należy. A wtedy, tak jak powiedział Ten, który jest Prawdą, nie strzegą już, jak przystało pasterzom, powierzonego sobie ludu, ale są najemnikami, bo kryją się za zasłoną milczenia, uciekając w ten sposób przed zbliżającym się wilkiem.

Roztropne pouczenie Księdza Arcybiskupa niech będzie więc wyrazem ojcowskiej troski i miłości wobec powierzonej sobie owczarni, przypominając zawsze o prawdzie, która jest podstawą życia społecznego, rodzinnego i osobistego.

Sit amoris officium pascerce Dominicum gregem­ – jest obowiązkiem miłości paść owczarnię Chrystusa. Niech więc wreszcie miłość pasterska powierzonego sobie Ludu Bożego, do której tak często odwoływał się w swoich dziełach św. Augustyn – biskup Hippony, staje się jednym motywem dla którego nosisz codziennie biskupi pierścień, dzierżysz codziennie biskupi pastorał i wkładasz biskupią mitrę, aby prowadzić, nauczać i uświęcać – w imieniu Jezusa Chrystusa Kościół Boży.

Wraz z wyrazami szacunku, przesyłam pozdrowienia dla Księdza Arcybiskupa i wszystkich wiernych Archidiecezji Białostockiej.

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

______________________________________________

Jego Ekscelencja

Ks. Abp Tadeusz WOJDA

Arcybiskup Metropolita Białostocki

Źródło: BP KEP / episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama