Kard. Dziwisz: nasz Bóg nie jest samotnikiem, ale wspólnotą miłości Trzech Osób

Nasz Bóg nie jest samotnikiem, nie jest jakimś monolitem. Nasz Bóg jest wspólnotą miłości Trzech Osób – powiedział kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Hierarcha uczestniczy w spotkaniu pielgrzymów, którzy wraz z nim w marcu przebywali w Ziemi Świętej w związku z uroczystością poświęcenia mozaiki z wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej w Nazarecie.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej kard. Dziwisz wyjaśniał, że tajemnica Trójcy Świętej została „objawiona z wysoka”, bo człowiek o własnych siłach nie byłby w stanie jej odkryć. „Ta prawda o Jedynym Bogu w Trzech Osobach towarzyszy nam od zarania naszego życia. Zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W imię tegoż Ojca i Syna, i Ducha Świętego rozpoczynamy nasze codzienne modlitwy i każdy nasz dzień. Podobnie rozpoczynamy każdą naszą Eucharystię. Otrzymujemy odpuszczenie grzechów w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przyjmujemy błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Żyjemy więc w kręgu Trójcy Przenajświętszej” - stwierdził kaznodzieja.

Podkreślił, że choć ta prawda towarzyszy człowiekowi w codzienności, wciąż pozostaje „wielką i niepojętą tajemnicą”. „Ale dzięki niej odkrywamy to, co najważniejsze: nasz Bóg nie jest samotnikiem, nie jest jakimś monolitem. Nasz Bóg jest wspólnotą miłości Trzech Osób” - powiedział kardynał. I dodał, że Bóg jest także praźródłem wszelkiej miłości i dobra. „A ponieważ stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, tym samym stworzył nas z miłości i do miłości” - podkreślił, zaznaczając że jest to fundamentalna prawda o ludzkim życiu i powołaniu.

Zwracając się do pielgrzymów, którzy wraz z nim wędrowali w marcu po Ziemi Świętej, kard. Dziwisz zauważył, że w „polskiej Jerozolimie”, jaką jest Kalwaria Zebrzydowska, „wszystko mówi nam i przypomina o zbawczych wydarzeniach sprzed dwóch tysięcy lat”. Przypomniał, że Ziemia Święta nazywana jest Piątą Ewangelią, gdyż uzupełnia ona cztery Ewangelie, a „bezpośredni kontakt z Ojczyzną Jezusa pomaga nam jeszcze bardziej przeżywać wydarzenia związane z Nim i opisane przez Ewangelistów”. „Od samych początków Kościoła uczniowie Jezusa Chrystusa, pragnący Go poznać jak najbliżej, wędrowali do miejsc, które On sam przemierzał, na które spoglądał, o których mówił, w których głosił słowa życia wiecznego i potwierdzał ich prawdę nadzwyczajnymi znakami” - dodał hierarcha, przywołując również pielgrzymowanie Jana Pawła II do Ojczyzny Jezusa. „Przez wygłaszane tam słowa zachęcał i mobilizował cały Kościół do poznawania Jezusa Chrystusa, do naśladowania Go w Jego najgłębszych postawach miłości i służby, do odważnego głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie” - opowiadał jego wieloletni sekretarz.

Pielgrzymka z Kalwarii Zebrzydowskiej do Ziemi Świętej odbyła się w marcu br. Oprócz kard. Dziwisza uczestniczyli w niej bp Kazmierz Górny, ojcowie i bracia bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej i innych placówek w Polsce, kapłani diecezjalni i siostry zakonne oraz kilkudziesięciu wiernych. Podczas pielgrzymki kard. Stanisław Dziwisz poświęcił w Nazarecie mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej, która została umieszczona w tamtejszej bazylice wśród Madonn z całego świata.

md / Kalwaria Zebrzydowska

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama