Watykan w ONZ na temat patentów i zdrowia

Abp Ivan Jurkovič przemawiał do członków 26. Stałej Komisji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Poruszył on m.in. problem dostępności leków oraz zmian w prawie patentowym.

Dostęp do leków w przystępnej cenie to problem powszechny. Nie ogranicza się on wyłącznie do krajów ubogich i rozwijających się. Zwrócił na to uwagę przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w genewskiej siedzibie ONZ. 

Abp Ivan Jurkovič przemawiał do członków 26. Stałej Komisji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wskazał na zmianę, jaka zaszła w funkcjonowaniu prawa patentowego, także w przemyśle farmaceutycznym. Stało się ono jednym z głównych elementów działalności gospodarczej.

Abp Jurkovič zaznaczył, iż Watykan opowiada się za zapewnieniem zarówno dostępu do lekarstw, jak i odpowiednich zysków dla przemysłu farmaceutycznego. Przypomniał też, że należy stworzyć efektywny system wprowadzania innowacji, aby odpowiadać na rozwój chorób.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama