Pierwsza rocznica śmierci abp. Zygmunta Zimowskiego

W środę 12 lipca, minęła 1. rocznica śmierci ostatniego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, obecnie włączonej do Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego.

Abp Zygmunt Zimowski zmarł przed rokiem po długiej, ciężkiej chorobie. Jeden z jego najbliższych współpracowników ks. Jean-Marie Mupendawatu powiedział, iż ostatnie dwa lata życia arcybiskupa były dla niego wprost drogą krzyżową. „Na kilka miesięcy przed śmiercią był na Światowym Dniu Chorego w Ziemi Świętej, gdzie przez konkretny przykład własnego życia pokazał, jak można i jak powinno się czynić dobro także poprzez chorobę i cierpienie, ofiarując je Bogu za braci” – wspomina kongijski duchowny, który był sekretarzem kierowanej przez niego dykasterii.

Ks. Dariusz Giers, pracownik dykasterii kierowanej przez abp. Zimowskiego, po jego śmierci przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wykład polskiego hierarchy na sympozjum z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego, kiedy mówił on o cierpieniu. Było to już po pierwszych operacjach, jakie przeszedł. Na chwilę odłożył kartki na bok i powiedział: „Łatwo jest mówić o cierpieniu, ale ciężko jest to cierpienie przyjąć, kiedy ono naprawdę dotyka człowieka”.

W intencji śp. abp. Zimowskiego późnym południem sprawowana była w Rzymie, w kościele Santo Spirito in Sassia, Eucharystia pod przewodnictwem emerytowanego kardynała-patrona Suwerennego Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Maltańskiego Paola Sardiego.

Warto dodać, że jednym z ostatnich wielkich dzieł abp. Zimowskiego była nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, o której wypracowanie bardzo zabiegał i przed śmiercią napisał do niej wstęp.

Abp Zygmunt Zimowski przez wiele lat współpracował także z Sekcją Polską Radia Watykańskiego, już także przed objęciem pełnionego pod koniec życia urzędu, najpierw jako pracownik Kongregacji Nauki Wiary, a następnie biskup radomski. Tak mówił w jednym z wywiadów podczas Synodu Biskupów o Eucharystii:

„Przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo ważna jest wiara biskupa, kapłana w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina. Dlatego jest więcej do zreformowania w nas samych, niż w tym, co odnosi się do kwestii zewnętrznych. I myślę, że to jest ważne, aby każdy biskup, każdy kapłan zwracał uwagę na uczestnictwo w niedzielnych Mszach św. Zresztą to wynosi się z domu rodzinnego. Jakże piękny jest widok, gdy przejeżdżam przez diecezję w niedzielę, kiedy całe rodziny, czy to na rowerach, czy pieszo zdążają do świątyni. Ta świątynia staje się centrum, gdzie zewsząd, z zakątków różnych wiosek, ludzie przychodzą właśnie do Chrystusa, gdzie spotykają się nie w imię jakiejś idei, ale w imię Trójcy Przenajświętszej” – powiedział w 2005 r. ówczesny biskup radomski Zygmunt Zimowski.

pp / rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao