Bp Guzdek do policjantów: bądźcie ludźmi pokoju i sługami bezpieczeństwa

Dziś obchodzona jest 98. rocznica powstania policji. Mszę św. w stołecznej Bazylice św. Krzyża odprawił biskup polowy Józef Guzdek.

"Proszę Was wszystkich, którzy nosicie niebieskie mundury, abyście zawsze byli ludźmi pokoju oraz sługami bezpieczeństwa. Zabiegajcie o prawość waszych sumień" – zwrócił się do policjantów bp Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa policji. W południe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbędą się Centralne obchody Święta Policji.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia Kompanii Reprezentacyjnej Policji i odegrania hymnu państwowego. Czytania oraz wezwania modlitwy wiernych zostały przygotowane przez funkcjonariuszy. Oprawę muzyczną zapewniły Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Stołecznej Policji.

W homilii bp Guzdek przypominał, że jednym z podstawowych działań mających na celu ograniczenie i eliminację zła jest troska o wychowanie dzieci i młodzieży. – Potrzebni są szlachetni ludzie, którzy mają odwagę zasiewać prawdę i ewangeliczne zasady w serce młodego człowieka. Wśród nich są rodzice, nauczyciele i wychowawcy, księża i katecheci. To oni w procesie wychowania kształtują prawe sumienia zdolne rozeznać granicę pomiędzy dobrem i złem – powiedział kapłan.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że gdy zawiodą metody wychowawcze i „nieprzyjaciel” posieje zło, powołane do tego służby muszą eliminować zagrożenia, a nawet ograniczać wolność tych, którzy łamią prawo. Zauważył, że do takich służb w pierwszej kolejności zalicza się policję, której obowiązkiem jest "zdecydowana walka ze złem". – Ta myśl przyświecała twórcom odrodzonego po 123 latach niewoli państwa polskiego, dlatego ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 roku została powołana Policja Państwowa. Jej zadaniem było zapewnienie pokoju, bezpieczeństwa i ładu społecznego na terytorium całego kraju – przypomniał.

Zdaniem delegata KEP ds. duszpasterstwa policji "popularne i często powtarzane dziś słowa: towarzyszenie, dialog i tolerancja nie mogą osłabić ludzkiej czujności i woli walki z wszelkimi przejawami patologii, nieuczciwości i przemocy". – Nie można prowadzić dialogu ze złodziejami, przestępcami i terrorystami, ani też tolerować ich postaw i czynów. Nie do zaakceptowania jest bierność wobec tych, którzy zagrażają naszemu życiu, zdrowiu i mieniu oraz szeroko pojętemu bezpieczeństwu – powiedział.

Biskup Guzdek zaapelował do policjantów, aby zawsze byli "ludźmi pokoju oraz sługami bezpieczeństwa". – Zabiegajcie o prawość waszych sumień. Nadal wszelkimi środkami odważnie stawajcie w obronie słabszych i pokrzywdzonych. Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji bądźcie przekonani, że jesteście potrzebni Bogu i człowiekowi, który czeka na waszą pomoc – zachęcał.

Ordynariusz wojskowy wyraził wdzięczność za pielęgnowanie pamięci o poległych policjantach i podejmowane inicjatywy promujące właściwe postawy i wychowawczy aspekt działań policji. Przypomniał m.in. o laureatach konkursu „Policjant, który mi pomógł” i wielu akcjach wychowawczych i profilaktycznych wśród młodzieży, w których biorą udział funkcjonariusze. Zaapelował do duszpasterzy policji o wsparcie dla działań mundurowych. – Kapelanów Policji proszę, aby radą, modlitwą i przez głoszenie słowa Bożego pomagali Wam kształtować prawe sumienia i wspierali Was w trudach codziennej służby. Wszystkim powołanym do służby w Policji życzę, aby Bóg współdziałał z Wami we wszystkim dla dobra naszej Ojczyzny i bezpieczeństwa jej mieszkańców. Niech Was Bóg obdarza mądrością i daje siły do walki ze złem – powiedział.

Eucharystię koncelebrowało grono kapelanów – duszpasterzy policji. Obecni podczas Mszy św. byli m. in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wiceminister Jarosław Zieliński, nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, funkcjonariusze i pracownicy policji z rodzinami.

Na koniec Mszy św. nadinsp. Szymczyk podziękował biskupowi polowemu za sprawowaną Eucharystię, „słowo jak zawsze wypełnione troską i głębokim zrozumieniem służby funkcjonariuszy policji” i opiekę duszpasterską kapelanów nad formacją.

W południe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się centralne obchody Święta Policji.

24 lipca 1919 roku Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej, która działała do II wojny światowej. Po wojnie - 7 października 1944 r. - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 roku Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał policję. Obecnie służy w niej około 100 tys. funkcjonariuszy co czyni ją największą formacją mundurową w Polsce.

kos / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama