Abp Gallagher na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

Szef watykańskiej dyplomacji uczestniczy w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Abp Paul Gallagher zabrał między innymi głos podczas debaty na temat zwalczania współczesnych form niewolnictwa.

Przypomniał długą tradycję zaangażowania Kościoła na tym polu. Zauważył, że dzisiaj osobom duchownym, a zwłaszcza zakonnicom łatwiej jest dotrzeć do ofiar niewolnictwa seksualnego. Zniewolone kobiety łatwiej obdarzają je zaufaniem niż pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Przedstawiciel Watykanu zaznaczył jednak, że aby poradzić sobie ze współczesnym niewolnictwem niezbędne są zespolone działania na różnych szczeblach. Trzeba bowiem powstrzymać ten proceder, ukarać winnych i otoczyć opieką ofiary. Kościół nadal będzie aktywny na tym polu. Tym bardziej, że Papież Franciszek uznał walkę z niewolnictwem za jeden z priorytetów swego pontyfikatu – powiedział abp Gallagher.

Szef watykańskiej dyplomacji wziął też udział w debacie na temat nękanej wojną domową Republiki Środkowoafrykańskiej. Podkreślił, że wspólnota międzynarodowa musi wesprzeć proces demokratyczny oraz rozwój niezbędnych struktur. Zapewnienie praworządności jest jednak obowiązkiem samego rządu. Abp Gallagher podkreślił potrzebę zawieszenia broni, rozbrojenia i resocjalizacji członków ugrupowań rebelianckich, zadośćuczynienia dla ofiar konfliktu i migrantów, którym powinno się umożliwić powrót do swych domów.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama