Bp Guzdek: poszanowanie godności każdego człowieka buduje morale armii

Pierwszą wartością, która buduje morale armii jest poszanowanie godności każdego człowieka - mówił w Bydgoszczy bp Józef Guzdek podczas nabożeństwa w kościele garnizonowym z okazji 11. rocznicy powołania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Z okazji 11. rocznicy powołania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w kościele garnizonowym na wspólnej modlitwie zgromadzili się pracownicy mundurowi i cywilni. - Kolejna rocznica powstania tej niezwykle ważnej instytucji w Wojsku Polskim stanowi doskonałą okazję, aby dostrzec i docenić wysiłek dowódców, oficerów oraz tysięcy żołnierzy i pracowników wojska - zauważył biskup polowy Wojska Polskiego.

Hierarcha przypomniał, że zebranych w świątyni łączy jeden cel, jakim jest zabezpieczenie logistyczne polskich sił zbrojnych. Dodał, że dzięki ich profesjonalnej i pełnej poświęcenia służbie nadrabiane są wieloletnie zaległości w obszarze infrastruktury i logistyki Wojska Polskiego.

- Zgromadzeni w garnizonowej świątyni czujemy się zobowiązani pójść za wskazaniem Chrystusa, który przynaglał do odkrywania prawdy. Zachęceni przez Niego, aby myśleć i dociekać prawdy, zapytajmy na fundamencie jakich wartościach można budować przyszłość tej niezwykle ważnej instytucji, jaką jest armia? Co stanowi o jej sile, a co zdecydowanie ją osłabia? Jakich ludzi ona potrzebuje? - pytał.

Bp Guzdek wskazał następnie na dwie wartości. Według niego pierwszą, która buduje morale armii jest poszanowanie godności każdego człowieka. - Żołnierz i pracownik wojska, który jest solidny w wykonywaniu powierzonych mu zadań godny jest szacunku i uznania. Nie może żyć i działać pod presją lęku i niepewności jutra. Owszem, musi mieć świadomość, że tylko uczciwa i solidna praca daje mu poczucie stabilności - powiedział.

Drugą fundamentalną wartością, na której można budować wspólnotę, w tym każdą formację mundurową - według biskupa - jest poszanowanie wolności. - Tylko ludzie wolni zdolni są do poświęcenia i podejmowania ryzyka; tylko tacy mogą budować przyszłość i siłę naszej armii. Niebezpieczna jest postawa, byle tylko przetrwać i nie narazić się nikomu - powiedział.

Ordynariusz polowy zaznaczył, że w czasach „wędrówki ludów”, rosnącego zagrożenia terrorystycznego oraz konfliktów zbrojnych, które mają miejsce niedaleko polskich granic, należy pamiętać o starej, rzymskiej zasadzie: „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”. Dodał, że pośród wielu czynników decydujących o sile armii, jak jej uzbrojenie oraz wyszkolenie żołnierzy, niezmiernie ważne są także formacja duchowa i kształtowanie charakteru człowieka.

- Niech modlitwa i czas wspólnej refleksji w doroczne święto inspektoratu przyczynią się do tego, abyśmy na nowo odkryli wartość swojej godności. Zapytajmy, czy sami ją szanujemy i nie pozwalamy innym, aby ją podeptali - zakończył pasterz.

Do zadań inspektoratu należy m.in. organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa; zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia oraz współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

jm / Bydgoszcz

« 1 »

reklama

reklama

reklama