Papież zwołał nowy synod: dla Amazonii

Wczoraj po zakończeniu liturgii kanonizacyjnej Franciszek odmówił wraz z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Franciszek podał też do wiadomości, że postanowił zwołać do Rzymu kolejny synod biskupów.

„Przychylając się próśb niektórych konferencji episkopatów Ameryki Łacińskiej, a także wielu pasterzy i wiernych z innych części świata, postanowiłem zwołać Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla regionu Amazonii, które odbędzie się w Rzymie w październiku 2019 roku. Głównym celem tego spotkania jest określenie nowych dróg ewangelizacji tej części ludu Bożego, szczególnie ludności pierwotnej, często zapomnianej i nie mającej perspektyw pogodnej przyszłości, także ze względu na kryzys amazońskiego lasu deszczowego, który jest płucami naszej planety i z tego względu ma dla niej podstawowe znaczenie. Niech nowi święci orędują za tym wydarzeniem kościelnym, aby szanując piękno stworzenia, wszystkie ludy ziemi chwaliły Boga, Pana wszechświata, i oświecone przez Niego podążały drogami sprawiedliwości i pokoju”.

Franciszek przypomniał ponadto, że we wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Papież podkreślił, że ubóstwo nie jest przeznaczeniem, ma swoje przyczyny, które trzeba rozpoznać i usunąć, aby za przykładem świętych uszanować godność tak wielu naszych braci i sióstr.

« 1 »

reklama

reklama

reklama