Bp Iwanecki: wyciszam się i napełniam pokojem, gdy pomyślę o Jezusie

W święto Chrztu Świętego, 7 stycznia ks. Andrzej Iwanecki przyjął w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach święcenia biskupie.

Dziś o 12.30 w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach rozpoczęła się Eucharystia, podczas której ks. Andrzej Iwanecki przyjął święcenia biskupie.

Otrzymał je z rąk ordynariusza gliwickiego bp. Jana Kopca oraz abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, a także metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca. Homilię wygłosił bp Jan Kopiec.

Natomiast przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki napisał list z życzeniami dla nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej Andrzeja Iwaneckiego.

- Życzę, aby Twoja codzienna biskupia posługa brała swój początek w zażyłej komunii z Ojcem, którego Chrystus jest doskonałą ikoną. Niech z niej wyrasta miłość pasterska i odwaga, zapał głoszenia słowa i szafowania sakramentów świętych, troska o wykluczonych oraz pomoc najuboższym – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście z życzeniami dla nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej Andrzeja Iwaneckiego.

List w Gliwicach odczytany został przez bp. Artura Mizińskiego.

Nowy biskup pomocniczy wybrał jako hasło biskupie zawołanie „Jezus jest Panem”. Podkreśla, że w swojej posłudze chce kierować się przede wszystkim zaufaniem do Boga i realizować Jego wolę.

Także dzisiaj podkreślał, że choć jest przejęty tym, co się dzieje, to wycisza się i napełnia pokojem, gdy pomyśli o Jezusie.

***


Publikujemy treść życzeń przewodniczącego KEP:

Warszawa, dnia 7 stycznia 2018 roku
W Święto Chrztu Pańskiego

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

diecezja gliwicka, a wraz z nią Kościół w naszej ojczyźnie, radują się dzisiejszą uroczystością. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji przyjęcia święceń biskupich.

W posynodalnej adhortacji Pastores Gregis, św. Jan Paweł II pisał: „przez akt miłości, którym Jezus ustanawia Apostołów, powołuje zarazem tych Dwunastu, by dzielili z Nim Jego życie”. Chciałbym więc – w pierwszej kolejności – życzyć Księdzu Biskupowi, aby jego pasterskie posługiwanie wypełniało pragnienie, aby nie tylko towarzyszyć Chrystusowi w wypełnianiu Jego misji, ale aby dzielić z Nim Jego losy. I życie, i śmierć, i radość, i smutek, i służba, i ofiara – jak były częścią życia naszego Pana, tak muszą stać się częścią Twojego, biskupiego życia.

Ponadto – jak kontynuował papież – „przemiana ontologiczna dokonująca się poprzez konsekrację, polegającą na upodobnieniu do Chrystusa, wymaga stylu życia, w którym przejawiałoby się «przebywanie z Nim»”. Życzę więc, aby Twoja codzienna biskupia posługa brała swój początek w zażyłej komunii z Ojcem, którego Chrystus jest doskonałą ikoną. Niech z niej wyrasta miłość pasterska i odwaga, zapał głoszenia słowa i szafowania sakramentów świętych, troska o wykluczonych oraz pomoc najuboższym.

Niech Maryja – Święta Matka Boga – stanie się dla Księdza Biskupa „mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania słowa Bożego (…), mistrzynią wytrwałości w wierze,  ufnej nadziei i gorącej miłości”.

Jej matczynemu wstawiennictwu życie i posługę Księdza Biskupa powierzam,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


AC / BP KEP

źródło listu: episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama