Bp Kamiński zaapelował o modlitwę w intencji powołań

O ufną modlitwę w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego zaapelował w specjalnym liście do wiernych biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Bp Kamiński zalecił bezterminowe włączenie tej intencji do modlitwy powszechnej w każdy czwartek, na wszystkich Mszach świętych sprawowanych w parafiach diecezji. Podkreślił, że cenne jest każde dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Nawiązując do słów św. Pawła Apostoła z Listu do Galatów, bp Kamiński przypomniał wiernym o współodpowiedzialności za Kościół, którym jest Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. „Starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji, wśród których jednymi z istotniejszych jest droga powołania” - napisał pasterz diecezji warszawsko-praskiej.

Zwrócił uwagę, że kwestia powołania dotyczy zarówno wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, jak i powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach, czy też każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Mówiąc o dynamicznym rozwoju Kościoła lokalnego w kwestii przyrostu ludności, zwrócił uwagę na potrzebę otoczenia troską duchową nowych wiernych. – Nasza diecezja stając się z każdym rokiem coraz liczebniejsza, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego – napisał.

Zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji młodzieży. - Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, szczególnie dla ludzi młodych jest czasem do podejmowania ważnych decyzji. - Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach – napisał ordynariusz.

- Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów – napisał.

Podkreślił, że cenne jest każde dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

List zostanie odczytany na wszystkich Mszach świętych w pierwszą i drugą niedzielę sierpnia. - Zalecam także bezterminowe włączenie tej intencji do modlitwy wiernych w każdy czwartek, na wszystkich Mszach świętych sprawowanych w parafii – napisał biskup warszawsko-praski.

mag / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao