Bp Libera do alumnów: bądźcie ludźmi prawymi

Do bycia ludźmi prawymi w postawach i osądach sumienia, wezwał bp Piotr Libera alumnów płockiego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, podczas inauguracji 424. roku akademickiego w tej uczelni (2018/2019).

Msza św. koncelebrowana sprawowana była w kaplicy Dobrego Pasterza. Wykład inauguracyjny pt. „Cyberrzeczywistość a ewangelizacja: zagrożenia i możliwości” wygłosił ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

W homilii bp Piotr Libera podkreślił, że w życiu kandydata do kapłaństwa chodzi o pogłębioną refleksję ludzką, duchową i intelektualną, o solidne studium filozofii i teologii, o budowanie wspólnoty seminaryjnej i wdrażanie się w praktykę oraz pasję duszpasterską, ale jeszcze bardziej chodzi o „nabywanie szlachectwa przez pełnienie woli Bożej.

- Chodzi tu o prawdę i prawość w postawach i osądach sumienia, o wewnętrzną zgodność i harmonię, abyście będąc ludźmi wziętymi z tego świata i konkretnego pokolenia, potrafili to wszystko przeprowadzić od zewnętrznego do wewnętrznego rozumienia, do relacji i odpowiedzialności, które kiedyś - daj Boże - uczynią was prawdziwymi braćmi i ojcami duchowymi dla tych, do których zostaniecie posłani – powiedział hierarcha.

Poprosił też, aby klerycy pamiętali, że są w sercu diecezji: dlatego w naukowych dywagacjach i dyskusjach, w pracy i modlitwie, w rozmowach i w silentium, w pewności i w wątpliwościach – mają kochać konkretny Kościół – diecezjalny, mazowiecki, ale i powszechny. To jest szczególnie ważne zwłaszcza dzisiaj. Gdy tak źle mówi się o Kościele i czyni się go niewiarygodnym, to „trzeba go bronić i kochać zaczynając od siebie samego”.

 - Jeśli dziś rozpoczynamy kolejny rok akademicki w długiej historii naszej płockiej Alma Mater, to czynimy to z tego właśnie powodu: z miłości do Kościoła, który potrzebuje nowych pracowników na swoje żniwo oraz świadomi działania łaski Bożej, która wciąż powołuje nowych rybaków na „morzach serc ludzkich” – stwierdził biskup płocki.

Podczas immatrykulacji trzynastu nowych alumnów odebrało indeksy studenckie – płockie WSD jest afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas uroczystości UKSW reprezentował ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, prodziekan ds. nauki i komunikacji na wydziale teologicznym UKSW.

Kandydaci do kapłaństwa pochodzą z parafii: św. Jakuba w Koziebrodach, św. Jana Ewangelisty w Bogatem, św. Urbana w Baboszewie, św. Marcina w Zielonej k. Mławy, św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, św. Wojciecha w Solcu, św. Katarzyny w Nasielsku (dwóch studentów), św. Barbary w Sikorzu, św. Mikołaja w Gąbinie, Świętej Trójcy w Rypinie, św. Michała Archanioła w Płońsku, św. Bartłomieja w Jeżewie.

Ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor WSD w Płocku w przemówieniu inauguracyjnym odwołał się do 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II, który dał nadzieję, że Jezus z Nazaretu nadal szuka ludzi, którzy chcieliby pójść za nim, zachęcił do miłości, która pozwala nawiązać dialog ze światem i ma mu wiele do zaoferowania.

Powiedział, że Papież nie lękał się wiary i rozumu, ale też „nie budował iluzorycznego przekonania, że ta pierwsza jest owocem jedynie zaangażowanego rozumu”. Pokazywał, że dewiza „Totus tuus” musi mieć jedynego Adresata i dał świadectwo, że jeśli teologia i głoszone słowo Boże mają mieć przemieniającą moc, muszą wyrastać z kontemplacji.

Rektor przestrzegł jednak przez bezkrytyczną nostalgią za tamtym czasem: - Nasze dziś stawia zupełnie inne wyzwania, a odwoływanie się wyłącznie do rozwiązań pontyfikatu Jana Pawła II jest niezrozumieniem nie tylko historiozofii, ale i dziejów zbawienia. Spojrzenie wstecz tylko wówczas nabiera twórczego charakteru, gdy nie staje się sposobem na poprawienie samopoczucia, ale rodzi inspiracje na przyszłość - zauważył ks. Jarosz.

Wręczono także nagrody najlepszym studentom minionego roku akademickiego. Otrzymali je, uzyskując wysoką średnią ocen klerycy: Piotr Adamiak (V kurs), Kamil Mańkowski (IV kurs), Cezary Zawada (IV kurs). Wśród absolwentów nagrodę otrzymał ks. neoprezbiter Łukasz Kiciński. W ramach konkursu „Dyplom dla Płocka” wyróżniono pracę magisterską ks. neoprezbitera Mateusza Wilczyńskiego pt. „Ars sacra w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Henryka Seweryniaka.

Wykład inauguracyjny pt. „Cyberrzeczywistość a ewangelizacja: zagrożenia i możliwości” wygłosił ks. kan. dr Marek Wilczewski, wykładowca homiletyki, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Podkreślił w nim, że rozwój technologii cyfrowych ma wpływ na ewangelizację. Dokonuje się on w błyskawicznym tempie. Według danych z 2017 roku ponad cztery miliardy ludzi ma dostęp do Internetu, ponad trzy miliardy korzysta z portali społecznościowych, a pięć miliardów posługuje się urządzeniami mobilnymi.

Katechetyk wskazał też, że poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa jest siecioholizm - z badań wynika, że przeciętny użytkownik smartfonu sięga po niego co siedem minut i patrzy na ekran ponad trzy godziny dziennie. Powoduje to wycofywanie się z realnego życia, po to, aby żyć w sieci. Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na działalność ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła.

- Ewangelizacja w cyberrzeczywistości nie zastąpi tradycyjnego duszpasterstwa, ale ma szansę je uzupełnić i pomóc dotrzeć do tych, których już w kościołach nie mamy. Cyberrzeczywistość jest jak nowy kontynent, na którym żyją miliony ludzi. Aby do nich dotrzeć z darem Ewangelii, potrzeba odpowiednio przygotowanych misjonarzy i środków, które im to umożliwią. Może zatem warto inwestować w ludzi, którzy byliby w stanie, w profesjonalny sposób, konkurować przekazem katolickim - przekazem prawdy Ewangelii na zatłoczonym areopagu cyberrzeczywistości? - zastanawiał się ks. Wilczewski.

Zwieńczeniem inauguracji był śpiew hymnu „Gaudeamus igitur”.

Na pierwszym roku – Roku Propedeutycznym - studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku rozpoczęło 13 kleryków. To znaczny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. W płockim seminarium studiuje obecnie 35 osób. Sakrament kapłaństwa przyjęło w tym roku sześciu młodych mężczyzn.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama