Kościół w Polsce jest Kościołem hojnym i wyczulonym na potrzeby innych

O pomocy duchowej i materialnej, która wpisuje się w duchowość chrześcijańską, mówił abp Tadeusz Wojda podczas konferencji prasowej przed X Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w tym roku będzie obchodzony 28 października. Konferencja została zorganizowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) oraz Biuro Prasowe KEP.

Co roku podczas Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym PKWP zwraca uwagę na wybrany kraj szczególnie doświadczany prześladowaniami. W tym roku krajem reprezentującym współczesne męczeństwo chrześcijan będzie Pakistan. „Razem przerwijmy milczenie” – apelują organizatorzy Dnia Solidarności.

Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Sekcji Polskiej PKWP, zauważył, że pomoc duchowa i materialna wpisuje się w duchowość chrześcijańską. „Już św. Paweł organizował pomoc na rzecz Kościołów potrzebujących, również papieże na przestrzeni wieków zachęcali do wspierania Kościołów w potrzebie. Wynika to z samego przykazania miłości, ale ta troska nie zacieśnia się tylko do pomocy duchowej, ile obejmuje pomoc materialną, kulturową, humanitarną” – powiedział abp Wojda. „Ta pomoc wpisuje się w naszą wiarę chrześcijańską, jest to jedna z wielkich posług chrześcijaństwa. Św. Jan Paweł II zachęcał do tej pomocy, także Benedykt XVI zachęcał do pomocy na rzecz osób potrzebujących” – przypomniał abp Wojda.

„Kościół w Polsce jest Kościołem bardzo hojnym i wyczulonym na potrzeby innych Kościołów, stąd nasza inicjatywa organizowana we wszystkich parafiach w Polsce. W ten sposób chcemy wyrazić naszą solidarność z Kościołami w potrzebie, które żyją w bardzo trudnych warunkach” – stwierdził abp Wojda.

W tym roku Kościół w Polsce pragnie wesprzeć chrześcijan w Pakistanie, gdzie chrześcijanie stanowią ok. 2% ludności, a katolicy ok. 0,6%. „Wybraliśmy w tym roku Pakistan, gdyż chcieliśmy przybliżyć ten mało znany nam kraj, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość. Rocznie ok. 800 młodych kobiet i dziewcząt jest porywanych i wydawanych za mąż za muzułmanów” – powiedział ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej PKWP.

Ks. Cisło ponadto zauważył, że „Polska jest jedynym krajem, który na taką skalę – w każdej diecezji, we wszystkich parafiach – modli się w intencji prześladowanych chrześcijan na świecie”.

Ks. Emmanuel Parvez z Pakistanu wyjaśnił konsekwencje pakistańskiego prawa dot. bluźnierstwa. Oskarżona o bluźnierstwo osoba, słusznie lub niesłusznie, podlega karze śmierci. 99% wszystkich spraw było bezpodstawnych.

Ks. Cisło zauważył, że obecnie wspólnota chrześcijańska w Pakistanie potrzebuje pomocy w kształceniu kleryków, w formacji sióstr, oraz w kwestii intencji mszalnych dla utrzymania lokalnych księży.

BP KEP/episkopat.pl

List abpa Joseph Coutts'a z Pakistanu do Polaków

« 1 »

reklama

reklama