Nowi członkowie Rady Stałej KEP

Podczas 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wybrano dwóch nowych członków do Rady Stałej. Zostali nimi abp Wiktor Skworc i bp Piotr Turzyński.

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, i bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej, w Radzie Stałej KEP zastąpili abp. Hosera i bp. Dajczaka.

Arcybiskup Wiktor Skworc urodził się 19 maja 1948 roku w Bielszowicach (Ruda Śląska). W 1973 ukończył studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1998 w Bazylice św. Piotra z rąk św. Jana Pawła II. 29 października 2011 papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą katowickim. Jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu ds. Finansów przy Konferencji Episkopatu Polski.

Biskup Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu. W 1988 ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu z rąk arcybiskupa Celestino Migliore, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Od 2015 roku sprawuje funkcję delegata ds. duszpasterstwa nauczycieli przy Konferencji Episkopatu Polski.

Pozostałe wybory 378. Zebrania Plenarnego KEP

***

Radę Stałą tworzą: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie Plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

Rada Stała przygotowuje sprawy na Zebrania Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem decyzji KEP i Rady Biskupów Diecezjalnych, koordynuje prace KEP, może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków KEP.

Źródło: BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama