Pielgrzymka dziękczynna za 1050 lat pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich

Ojciec Święty Franciszek pozdrowił wiernych z Poznania, którzy kończą dziś (7 października) archidiecezjalną pielgrzymkę do Rzymu. Dziękowali w niej za 1050 lat pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa w Poznaniu.

Podczas niedzielnego spotkania na placu św. Piotra papież ponowił zachętę do odmawiania każdego dnia października różańca z modlitwą do św. Michała Archanioła.

Kończąca się dziś pielgrzymka wiernych archidiecezji poznańskiej do Rzymu trwała od 2 października. To ostatnie z głównych wydarzeń jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego. W pielgrzymce bierze udział metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, ojciec synodalny trwającego synodu na temat młodzieży i biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Damian Bryl.

Pielgrzymi nawiedzili m.in. opactwo Tre Fontane – miejsce męczeńskiej śmierci św. Pawła, najważniejsze bazyliki i kościoły rzymskie oraz Muzea Watykańskie. Modlili się też przy relikwiach św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra. W niedzielę, 7 października, po zakończeniu modlitwy Anioł Pański, pozdrowił ich Ojciec Święty Franciszek.

Papież, oprócz pozdrowień dla różnych grup pielgrzymów, zwrócił się do wszystkich z zachętą do odmawiania różańca. „Ponawiam zachętę do odmawiania różańca każdego dnia października, kończąc go antyfoną „Pod Twoją obronę” i modlitwą do św. Michała Archanioła, aby odpierać ataki diabła, który chce podzielić Kościół”- powiedział Ojciec Święty na placu św. Piotra.

Pielgrzymi pod przewodnictwem bp. Bryla, powrócą do Poznania 7 października po godz. 19.00.

Rok 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich trwa od 2 grudnia 2017 r. Centralne obchody miały miejsce od 22 do 24 czerwca w Poznaniu. Pielgrzymka wiernych archidiecezji poznańskiej do Rzymu była jednym z ostatnich wydarzeń Roku Jubileuszowego. Zakończy się on 25 listopada 2018 r.

BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao