Prewencja wobec przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży w Kościele

Abp Wojciech Polak zaapelował o opracowanie w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych szczegółowych dokumentów dotyczących ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami wykorzystywania na tle seksualnym.

Na 379. zebraniu plenarnym KEP w Janowie Podlaskim, abp Wojciech Polak zaapelował, aby każda polska diecezja i zgromadzenie zakonne opracowały szczegółowy dokument określający zasady profilaktyki w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami wykorzystywania na tle seksualnym. Zachęcił również do kontynuacji modlitw za ofiary pedofilii w pierwszy piątek każdego Wielkiego Postu, w odpowiedzi na apel Franciszka o ustanowienie Dnia Modlitwy i Pokuty za ofiary przestępstw seksualnych w Kościele.

Prymas stojący na czele Komisji ds. Duchowieństwa poinformował, że „kontekstem, w którym podejmujemy ten temat jest kontekst ogólnokościelny, czyli zatroskanie Ojca Świętego o Kościół w Chile, a także kontekst polski wiążący się z zaplanowaną na jesień br. kampanią mającą oskarżyć Kościół za zaniedbania w tym zakresie, m. in. poprzez emisję filmu Wojciecha Smarzowskiego".

Abp Polak mówił najpierw o pracach związanych z prewencją wobec przestępstw przeciwko 6. przykazaniu Dekalogu, jakie już od lat podejmuje Kościół w Polsce. „Pokazałem w jakim punkcie jesteśmy. Ukazałem wszystkie działania Konferencji Episkopatu, poczynając od Wytycznych i specjalistycznych aneksów do nich, jakie zostały przyjęte, poprzez liczne szkolenia i inne działania jakie zostały już zrealizowane” – powiedział KAI abp Polak.

W ramach kolejnych działań jakie trzeba podjąć, Prymas wskazał na potrzebę przyjęcia dokumentów określających zasady profilaktyki w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami wykorzystywania na tle seksualnym, które powinny być przyjęte przez każdą diecezję i zgromadzenie zakonne. A także przez inne instytucje katolickie pracujące z młodzieżą: szkoły i placówki wychowawcze.

Wskazywał też pozytywne przykłady diecezji, które już opracowały takie dokumenty: rzeszowska, tarnowska, warszawsko-praska. Są one adaptacją do warunków lokalnych dokumentu o prewencji dzieci i młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.

- Chodzi o to, abyśmy mieli taką sytuację, że kiedy przyjmujemy do pracy np. osobę świecką, to powinna być ona odpowiednio przeszkolona w tym zakresie i mieć świadomość, że Kościół czuwa nad kwestią ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami na tym tle – podkreślił Prymas.

Abp Polak zaproponował również kontynuację corocznych obchodów Dnia Modlitwy i Pokuty za ofiary pedofilii w Kościele, w Wielkim Poście. Zaproponował też, aby na jedno z zebrań plenarnych Episkopatu Polski zaprosić kogoś z Kongregacji Nauki Wiary zajmującego się tymi sprawami np. abp. Charlesa Sciclunę, będącego jednym z najwybitniejszych kościelnych ekspertów w sprawie ścigania przestępstw pedofilii wśród duchownych i ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami z ich strony.

Prymas Polak podkreślił również, że Kościół w Polsce nie tylko „oczyszcza się we własnych szeregach, ale w ramach swej misji społecznej może w tej dziedzinie służyć inspiracją wobec innych środowisk oraz instytucji wychowawczych”.

Wczoraj biskupi przedłużyli mandat na kolejną 5-letnią kadencję ks. Adamowi Żakowi SJ, który jest ogólnopolskim koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Prowadzi on Centrum Ochrony Dzieci w Krakowie oraz bardzo szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i szkoleniową w tym zakresie.

mp / Janów Podlaski

« 1 »

reklama

reklama

reklama