Bp Tyrawa: dzisiaj przychodzi nam zderzyć się ze światopoglądem ateistycznym

„Dzisiaj przychodzi nam zderzyć się ze światopoglądem ateistycznym, zsekularyzowanym, który odrzuca Boga i chce zniszczyć Kościół” – napisał w dorocznym liście na Wielki Post bp Jan Tyrawa.

W specjalnym słowie biskup bydgoski nawiązał w pierwszej kolejności do „mocnych” – „traumatycznych” wydarzeń, które wstrząsnęły całą Polską: śmierci pięciu nieletnich dziewcząt w Koszalinie, morderstwa prezydenta Gdańska dokonanego na oczach całej Polski oraz śmierci pierwszego premiera odradzającego się państwa.

„Tego typu wydarzenia, niestety, zamiast studzić emocje, łagodzić doraźne spory polityczne, wzmagają narastające podziały naszego społeczeństwa i mimo różnego rodzaju deklaracji, zdają się potęgować wzajemną niechęć dochodzącą do głosu w tak zwanej «mowie nienawiści». Trudno nie zauważyć, że próby podejmowane dla jej zwalczania często jeszcze bardziej ją potęgują. To bardzo groźne zjawisko” – przestrzegał bp Jan Tyrawa.

Podkreślił, że już w starożytności wiedziano, czym jest zła mowa – przyczyniająca się do psucia dobrych obyczajów, których brak niszczy cały porządek życia społecznego. Ta „świadomość «złych obyczajów»” – zdaniem biskupa – powinna stać się dla nas wyzwaniem na Wielki Post.

Jednocześnie pp Tyrawa przypomniał, że nie ma innej prawdy, na której można budować swoją egzystencję, jak prawda wyczytana z Dekalogu, z dwóch przykazań miłości – Boga i bliźniego oraz z ośmiu błogosławieństw. „Dzisiaj przychodzi nam zderzyć się ze światopoglądem ateistycznym, zsekularyzowanym, który odrzuca Boga i chce zniszczyć Kościół. Tymczasem ateizm to sprawa czysto zachodnia. Jest on bowiem fenomenem postchrześcijańskim, powstałym przeciwko chrześcijaństwu i w pewnym sensie bez niego nieistniejącym. (…) Z drugiej strony dzisiejsza nauka – nie potrafiąc znaleźć odpowiedzi na tajemnice ludzkiej egzystencji – także sięga po ateizm. Skrywa się on pod płaszczykiem cynizmu, nihilizmu czy zwykłej obojętności, które nie pozwalają wychowywać do cnoty, nauczać prawdy, jasno odróżniać dobra od zła” – dowodził biskup.

Jak zauważył, społeczeństwo Zachodu cierpi dziś na samotność. W liście przestrzega, że wzrasta liczba ludzi żyjących samotnie, a nowoczesny i rzekomo racjonalny człowiek to ktoś powierzchowny, oddający się rozrywce i konsumpcji.

Kolejnym wydarzeniem, do którego odniósł się biskup bydgoski, jest Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która zakończy się w diecezji właśnie w okresie Wielkiego Postu. Z tej okazji bp Jan Tyrawa podziękował ojcom rekolekcjonistom, proboszczom i wikariuszom, a także parafianom za włączenie się w to wydarzenie. „Cieszę się (…), że Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego nie było wydarzeniem jednorazowym, ale znalazło swoiste „przedłużenie” w Nawiedzeniu Kopii Obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości (…). Niech w ten sposób buduje się Kościół Bydgoski i jego prawdziwa wspólnota wiernych. A Kościół ten istnieje już 15 lat – od czasu powstania 25 marca 2004 roku” – napisał bp Tyrawa.

Na zakończenie bp Tyrawa przypomniał, że dwa lata temu zwrócił się z prośbą o zbiórkę na wybudowanie szkoły w Czadzie, gdzie pracuje kapłan diecezji bydgoskiej – ks. Jakub Szałek. Dzięki ofiarności diecezjan postawiono już dwa budynki z salami lekcyjnymi, gabinetem dyrektora i biblioteką. Pozostało wybudowanie jeszcze jednego oraz wykończenie i wyposażenie kompleksu.

„W «Przewodniku Katolickim» ukazał się artykuł wraz ze zdjęciami i informacjami z Czadu, jak ta szkoła wygląda i ile dzieci się w niej uczy. Gdyby dzięki naszej zbiórce – także podczas tego Wielkiego Postu – udało się zebrać potrzebne fundusze na dokończenie tej szkoły, to byłby piękny owoc peregrynacji i wkład naszej diecezji w dzieło misyjne Kościoła powszechnego” – podkreślił bydgoski ordynariusz, błogosławiąc wiernym na czas Wielkiego Postu – „czas przybliżania się do Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem”.

jm / Bydgoszcz

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama