Papież: chrześcijanin nie może żyć bez Ducha Świętego

Duchowi Świętemu, który sprawia, że powstajemy z naszych ograniczeń, poświęcił Papież homilię, którą wygłosił na Mszy w kaplicy św. Marty.

Dodał, że trzeba zostawić Mu miejsce w naszym życiu, by mógł działać. Punktem wyjścia do papieskiej refleksji był fragment Ewangelii św. Jana o spotkaniu Jezusa z Nikodemem (3, 7-15). Jezus mówi mu o konieczności nowych narodzin z Ducha.

Franciszek podkreślił, że sami z siebie nic nie możemy uczynić. Musimy narodzić się powtórnie. Przesłanie to niesie ze sobą Wielkanoc, gdyż Jezus po Swoim zmartwychwstaniu w czasie pierwszego objawienia się uczniom mówi: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. „To jest nasza siła! – dodał Papież – bez Niego nic nie możemy uczynić”. Dlatego życie chrześcijanina nie może ograniczać się do dobrego prowadzenia się, do czynienia dobra, a odrzucania zła. Życie chrześcijanina powtórnie rodzi się z Ducha i dlatego trzeba robić Mu miejsce.


Przyjmijcie Ducha Świętego, On będzie towarzyszem waszego życia

- To Duch Święty sprawia, że powstajemy z naszych ograniczeń, naszych śmierci, gdyż mamy bardzo dużo martwoty w życiu, w duszy. Przesłaniem zmartwychwstania jest to skierowane przez Jezusa do Nikodema: trzeba się powtórnie narodzić – zaznaczył Ojciec Święty. - Ale jak pozostawić miejsce dla Ducha? Życie chrześcijańskie, które mieni się takim, które nie pozostawia miejsca dla Ducha i nie pozwala się nieść Duchowi jest życiem pogańskim, przebranym za chrześcijańskie. Duch Święty jest protagonistą życia chrześcijańskiego, Duch – Duch Święty – który jest z nami, towarzyszy nam, przemienia nas, z nami zwycięża. Nikt nigdy nie wstąpił do nieba, jak tylko Ten, który z niego zstąpił, to znaczy Jezus. On zstąpił z nieba. I to On w chwili zmartwychwstania mówi nam: «Przyjmijcie Ducha Świętego», On będzie towarzyszem waszego życia, życia chrześcijańskiego.

Chrześcijanin nie może więc żadnego dnia przeżyć bez Ducha Świętego – zaznaczył Papież. On jest darem, który otrzymujemy od Ojca i Syna.

Nie można być chrześcijaninem bez Ducha Świętego

- Prośmy Pana, aby dał nam zrozumieć, że nie można być prawdziwymi chrześcijanami bez kroczenia z Duchem Świętym – mówił Franciszek, - bez zgody na to, by Duch Święty był protagonistą naszego życia.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama