Papież: Zmartwychwstanie przełomowym wydarzeniem w dziejach

Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi najbardziej wstrząsające wydarzenie w dziejach ludzkości, świadczące o zwycięstwie Bożej miłości nad grzechem i śmiercią.

Mówił o tym Papież Franciszek podczas wczorajszej południowej modlitwy Regina Coeli. Podkreślił, że daje ono nadziei człowieka solidny fundament, jak skała.

Tradycja nazywa Wielkanocny Poniedziałek - „Poniedziałkiem Anioła”. Papież przypomniał, że Ewangelia zwraca uwagę na rolę kobiet, które przepełnione bojaźnią i radością wyruszają, aby zanieść uczniom nowinę o pustym grobie. To one są pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Słowa, które Jezus do nich skierował odnoszą się także do każdego wierzącego dzisiaj. Wszyscy są wezwani, aby spotkać Zmartwychwstałego Pana osobiście oraz stać się Jego świadkami.

Zmartwychwstał Pan mój i nadzieja

“Słowami starożytnej sekwencji wielkanocnej powtarzamy w tych dniach: «Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja». A w Nim także i my zmartwychwstajemy, przechodząc ze śmierci do życia, z niewoli grzechu do wolności miłowania – mówił Papież. – Pozwólmy więc, by dotarło do nas pocieszające orędzie Wielkanocy i ogarnęło nas Jego chwalebne światło, które rozprasza ciemność bojaźni i smutku. Zmartwychwstały Jezus idzie obok nas. On objawia się tym, którzy Go wzywają i miłują. Przede wszystkim w modlitwie, ale także w prostych radościach przeżywanych z wiarą i wdzięcznością. Możemy też odczuć Jego obecność dzieląc chwile serdeczności, gościnności, przyjaźni, podziwiania przyrody.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama