Watykan: procedury obowiązujące w sprawach nadużyć

Do końca tego roku Wikariat Państwa Watykańskiego ustali system publiczny, stale obowiązujący oraz łatwo dostępny, aby przedstawiać relacje dotyczące przestępstw i zaniedbań dotyczących nadużyć wobec młodocianych oraz osób wymagających opieki.

Informację tę przekazał kardynał wikariusz Angelo Comastri w liście do szefów wszystkich dykasterii oraz asystentów duchowych Państwa Watykańskiego. Zawiera on procedury ewentualnego ujawniania informacji oraz oskarżeń o nadużycia. Inicjatywa podejmuje wskazania Papieża Franciszka, które weszły w życie poprzez zatwierdzenie norm w dniu 1 czerwca br., określonych w prawie oraz motu proprio na temat ochrony młodocianych i osób najsłabszych (Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili) oraz motu proprio Vos estis lux mundi (Wy jesteście światłem świata).

System będzie stopniowo integrowany z normami wprowadzonymi przez inne kompetentne instytucje, szczególnie te wskazane w Liniach przewodnich dla ochrony młodocianych oraz osób najsłabszych dla Państwa Watykańskiego z 26 marca. Zgodnie z tymi wskazaniami, również w czerwcu został mianowany pełnomocnik ds. Ochrony osoby ks. Robert Oliver, sekretarz Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, do którego mogą zwracać się posiadający informacje lub podejrzenia, że młodociany lub osoba bezbronna jest narażona na nadużycia lub mogła paść jego ofiarą w obszarze działań duszpasterskich Wikariatu, podobnie jakby wiedziały o jakichkolwiek zaniedbaniach ze strony jego władz.

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama